Wednesday, 25 May 2011

Harold Camping komt met nieuwe dag op de proppen zonder verontschuldiging

Voor meerdere maanden had Harold Camping gepredikt dat het einde der tijden zou komen. Nu vertelt hij dat het een zeer moeilijke tijd voor hem was waarbij hij door al de profetieën gind die God had gemaakt. Hij onderzocht "wat er in de wereld gebeurde" en bad en bad.

"Wat gebeurde er"? Al de aandacht toen er geen einde kwam kon hij niet aan. Daarom ging hij naar een motel met zijn vrouw. Maar hij kreeg ook nieuw licht dankzij een brief van een vriend van hem aan een krant. Hij herinnerde het besproken gesprek met die vriend die nu voor de krant sprak. volgens hem begon in God op 7 september 1994 te evangelizeren op deze wereld. Ik vraag mij wel af hoe Jezus dat deed en hoe Camping dat kan weten zonder dat anderen die dag als terugkeer of openbaring van Jezus kennen.

Nu beweert hij dat er geen nieuwe dag gaat komen maar dat hij vroeger ook al 21 oktober 2011 had voorspeld en dat de genoemde mei dag de ingang van de verschrikkelijke overgangsperiode zou inluiden. Die dag zal ook de rapture plaatsgrijpen.
Ik vraag mij af wat hij verder bedoelt met: "It's all going to be compressed on the last day"
Zijn uitwijding over het magna en de onmogleijkheid om vijf dagen en zeker geen vijf maanden te overleven kan ik niet meer volgen. "Een wereld die zou wegzinken in het gat van de gebroken aarde en weg smelten"  doet mijn hoofd schudden.

Hij laat ons weten dat God niets veranderd heeft aan de structuur van Zijn tijdslijn. en volgens Camping heeft zijn organisatie geen vergissing begaan omtrent de tijdslijn. (?) Zij hadden niet genoeg hun huiswerk gemaakt over de 'natuur' van 21 mei. (?) Volgens hem is het geen factuele dag geweest maar een spirituele oordeelsdag.

Men zou denken dat hij genoeg zou hebben gekregen van de negatieve kritiek alsook dat hij zich bewuster zou zijn van al de schade en leed die hij aan vele mensen heeft bezorgd.

Vreemd genoeg komt er geen woord van verontschuldiging over zijn lippen. Het lijkt echt ongelofelijk "onaards". Volgens hem is het de schuld van die mensen zelf als zij moeilijkheden over zich hebben  getrokken. Hij zei dat het hun eigen fout voor het geloven van hem was. "Ik ben niet de autoriteit". Zij zelf zouden het woord van God moeten onderzoeken en volgen. En daar heeft hij wel gelijk in, maar hij presenteerde zijn voorspelling wel als de bevestiging van Gods Woord. als men de vele websites van hem kon geloven zouden allen die het niet geloven verdoemd worden en branden in de hel. Zo konden deze mensen die bang waren om eeuwig te moeten branden in de hel best maar geloven wat hij zei en zich voorbereiden op die Doemsdag.


Ik kon het gewoon niet meer aan om verder te luisteren en bekijk deze 89 jarige als een oude man die vastgeroest is in bepaalde denkwijzen en totaal in zijn eigen (leugens) is gaan geloven en verzekerd is van zijn uitverkorenheid.

Matt Tuter, Family Radio's project manager, heeft over de jaren miljoenen verzocht van donors  en heeft naar verluidt over $100 miljoen uitgegeven voor reclame voor de 21 mei Dag des oordeels.  Het grootste deel van dat bedrag kwam uit de verkoop van onroerend goed en een radio- en een televisiestation, maar niet van particuliere donors. Volgens Tuter heeft Camping 100 miljoen verschoten “om een dwaas van zichzelf te maken.” De meeste stafleden van Family Radio zouden die mening delen, aldus Tuter.

Maar nu dat de "gegarandeerde" vervoering niet gebeurd is, verwonderen mensen zich over het feit of Harold Camping of Familie Radio kunnen vervolgd worden. Hebben zij iets onwettig gedaan in het verzoeken van schenkingen die gebaseerd waren op de vervoeringsvoorspelling? En hebben donors wettelijk terrein om de in twijfel getrokken profeet te vervolgen?

Vermoedelijk niet, zegt een directeur van Charity Navigator (de Liefdadigheid Toezichter), die over 5.500 van de grootste liefdadigheden van Amerika evalueert. De liefdadigheidsbeoordelaar schatte Familie Radio als een 4 sterrenliefdadigheid, de hoogste mogelijke stand.

Er komt vermoedelijk wel nog een staartje aan deze affaire.Newsweek vraagt zich af of wij nog onwetend willen houden

Laatste dagen omroepers

Doemdagscenarios

Radio talk: May 23rd 2011 Family Radio Full Broadcast: Harold Camping's New DoomsdayVideo: MAY 21ST DISASTER UPDATE: 6PM in New Zealand! (Dino Run, lol!)


Harold Camping Employee Estimates $100M Spent on Judgment Day Advertising


Could Harold Camping Be Sued?


Tuesday, 24 May 2011

Were allowed to willfully break the Law of Moses

Stephen Schwer has a very good question, which we are also been asked often.
Where in the Bible were people allowed to willfully break the Law of Moses to suit a higher purpose?
For example, Joseph in Matt 1:19 is 'just' for not obeying Deut 2: 23 and Num 5: 12-22. David was allowed to eat from table of shewbread in 1 Sam 21: 4-6. The disciples picked and ate grain on the Sabbath in Luke 6: 1 etc. Others?

Tim Brumby ‎2Kgs5:18-19 Naaman (a Syrian - so not sure if this is consistent with other examples you might have) and the temple of Rimmon
Where in the Bible were people allowed to knowingly and willfully break the Law of Moses to suit a higher purpose? For example, Joseph in Matt 1:19 is 'just' for not obeying Deut 2: 23 and Num 5: 12-22. David was allowed to eat from table of shewbread in 1 Sam 21: 4-6. The disciples picked and ate grain on the Sabbath in Luke 6: 1 and were defended by Jesus. Any other examples please?
Phil Poggo There were the 7 daughters who challenged Moses that they would not get an inheritence - God actually chaged the law to accomodate them!Madeleine Schwer Maybe 2 other examples are when Jesus touched lepers & dead bodies, and "cursed was he that hung on a tree" Gal.3 v 13 & Deut.21 v 22-23 . xo:)Mike Szabo I don't know if this qualifies, but Moabites were not allowed into the household of faith until the 10th generation and Ruth was taken in immediately based on her faith.Phil Poggo Jesus 'made out' that he was going to walk further on the road to Emmaus - did the means justify the end?

+++

2014 January update:

 
Enhanced by Zemanta

Bible reading marathon

Jeremy Pearce asks:
Come and help us read the Bible all the way through! Volunteers urgently needed for our Bible Reading Marathon July 10th-13th at our church in Dunstable. We have three night shifts for the especially brave.. Please add your name into the rota here:
> https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AuB8osCPDd_bdFNjWlJDX3gzMWVGY1V1RC04VER3R0E&hl=en_GB&authkey=CJyPof0J#gid=0

Wednesday, 18 May 2011

Cleaning the minds in Naples

The last few days Naples may be back in the news because of the piles of garbage piling up. Nothing goods seems to come over the borders of Italy except that Duncan Heaster could visit a brother who runs a weekly Bible Basics class to which he gets a good attendance.

They work amongst the large African community in Naples, so in fact the message is getting out to people who have come from many parts of the world. They had a number of refugees from Libya and Algeria to visit them and they have tried to assist as best they can.The ecclesia meet three times / week and make good use of the various literature they've been sent by brother Marcus Heaster and the Christadelphian Advancement Trust. This UK registered charity mails out a huge amount of literature on the Truth each week, and without them the work of Carelinks would be much impeded.

After a lengthy period of worship and deep Bible study at the hall which the ecclesia several students decided to make the big step in to the water of cleansing.
The sisters especially emerged from the waters of baptism with such great joy and relief- they had been studying hard for a long time and had really come to this decision for baptism from a serious process of consideration:
         


You can find a video with by 2 year old Evija helping grandpa Heaster wrapping a parcel of Bible Basics and NEV NTs for Italy- May 2011

Doemdagscenarios

Op het net zijn er naast de vele predikers die de Eindtijd voorspellen en ideeën geven hoe de laatste dagen kunnen zijn, bepaalde groepen die zich toeleggen op dat Laatste Ogenblik of Dé Doemsdag.

De Doemdag (Engels: Doomsday) of doemsdag, Vernietigingsdag, einddag, Dag der vernietiging, wordt dikwijls samen genomen met de Dag des Oordeels, het bijzonder Oordeel, het Laatste Oordeel, Oordeelsdag, Oordeel voor de Grote Witte Troon (van God) of Gerichtsdag alhoewel die Beoordelingsdag pas na Armageddon zal komen.
De Dies Suprema of Suprème Dag zal de Volheid der Tijden brengen waarna het Jongste Gericht of het Wereldgericht zal plaats grijpen. De Doemdag is de gebeurtenis die deel uit maakt van het Godsgericht waarbij de Grote Beproeving de laatste slag zal zijn voor Jezus uitspraak over de mensen.

Het zal de Dag van opheldering en gerechtigheid zijn waarbij na lange 'stilte' de geruchten niet meer loze waarschuwingen zullen zijn. Er zal geluid gegeven worden en het zal doorklinken. Het zal gaan overklinken, boven alles uitklinken. Al de voorgaande voorspellingen betreffende het verloop der mensheid zullen aanslaan. De gezegden zullen overgaan, weerklinken, weergalmen, tegengalmen, doorkaatsen, helmen, nagalmen maar ook afsluiten, bauwen, nabauwen en reflecteren.
De tijdingen zullen galmen, doorgalmen, resoneren, uitgalmen, tegengalmen, schallen, knallen, druischen tegen alle sterren op, bruisen dat horen en zien vergaat.

Het gedruis, gebruis, zal met veel geluid verlopen. Geknal, geratel, gerammel, gerinkel, getinkel, getjangel, gejoel zal zogen voor het nodige lawaai, lawijt, rumoer, tumult, roezemoes, geroezemoes, geboha. Het zal niet enkel tot een burengerucht, nachtgerucht of nachtrumoer blijven. Er zal straatrumoer, straatlawaai zijn met veel misbaar, geweld, getier, geraas, geschreeuw, éclat, spokerij, bombarie, spektakel, tempeest, heibel, kabaal, matschudding, uitschudding, aardschudding, opschudding, duivelsgeweld, pandemonium en wie weet ook ketelmuziek. Het zal een hele beestenboel lijken vol oorverdovend lawaai, een heidens leven, een satanisch leven en volgens sommigen zelfs een leven als in een jodenkerk (wat dat ook moge inhouden). In ieder geval kunnen wij indenken dat het een leven zal zijn waarbij horen en zien vergaan, een leven van een andere wereld, een leven als een oordeel.

Men zal de geweldmakers aantreffen, de fevenmaker, lawaaimaker, rumoerkraaier, rumoermaker, oproerkraaier, bombariemaker, kabaalmaker, de razer, raasbol, raaskop en poltergast, poltergeist, foltergast. Velen zullen zich aanstellen en doemdag houden.
De wijzen zullen zich op voorhand toegelegd hebben op het meest belangrijke, namelijk de vrijwaring van de ziel, dit betekent de vrijwaring of beveiliging van het voorbestaan van het eigen wezen. Zij zullen onderzocht hebben wie de Schepper van dit alles is, wie zij moeten eren en loven en aan wie zij schatplichtig zijn.


In 1947, tijdens de Koude Ooorlog, wordt de doemdagklok (Engels: Doomsday Clock) op zeven minuten voor middernacht gezet om in te gaan als symbolische klok die de doemdag (Engels: Doomsday) zou moeten aankondigen. De  Bulletin of the Atomic Scientists aan de universiteit van Chicago houdt de tijd bij van hoe dicht de mensheid zich bij een kernoorlog bevindt. De bedoeling was om de mate van nucleaire dreiging bij te werken wanneer gebeurtenissenop het wereldtoneel de dreiging versterken of verzwakken.


In vroegere tijden kon men bij verscheiden stammen, zoals de Hopi, Navajo, Cherokee  en Sioux Natie (Lakota, Dakota, Nakota) apocalyptische voorspellingen vinden. Die Indiaanse Voorspelling stamt van een rijke culturele geschiedenis met geweldig respect voor oudere, geneeskundemannen, shaman en "dromers", profeten indien u wilt.

De Mayaanse, Azteekse en de Inca apocalyptische voorspelling zijn dus niet de enige beduidende oude Indiase apocalyptische voorspellingsculturen, maar zij zijn de groepen die de geweldigste historische documentatie zouden hebben ontvangen en ons de meest rijkgedocumenteerde gegevens van voorspellingen zouden hebben bezorgd.

De Mayaanse kalender, soms ook de Azteekse kalender genoemd, stopt aan het einde van het komende jaar 2012, waardoor deze alle soorten van godsdienstige wetenschappelijke astrologische en historische redenen omroert en aanschouwt wordt door velen als de kalender die het einde van leven voorspelt zoals wij het weten. De Mayaanse Voorspelling wint kracht en laat  zorgenmensen verschijnen op alle gebieden in de maatschappij.

Over de jaren hebben archeologen gekerfde monumenten gevonden die de lange telling voor bekende datums in Mayaanse geschiedenis registreerden. Zodra een datum in tijd werd gerepareerd, was het gemakkelijk vast te stellen dat "dag 1" als 11 augustus 3114 BC kon genomen worden. Vervolgens was het dan ook gemakkelijk om de datum te berekenen waarop de kalender zou beëindigen -- 21 december 2012.

Dit lokte uit dat er een forum werd opgericht 2012 Forum voor algemene discussie en en  2012 nieuws dienst maar voor diegenen die werkelijk willen overleven ook een  2013 Forum.


Maar volgens de berekeningen van de 89-jarige directeur van de Californische organisatie Family Radio, Harold Camping zullen wij nu zaterdag al mogen opkijken naar die einddag. Ook in Surinamië kijken ze naar een einde der tijden dat wel vijf maanden na 21 mei zal plaatsgrijpen. Daar is de verkondiger Shubert Osagwe die meldt dat er op 21 mei over de gehele wereld een hevige aardbeving zal plaats grijpen.


Bij de Indianen zowel bij Aziatische volkeren ging het om de verstandhouding tussen de natuur en de mens welke scheef getrokken was.


Vele eeuwen later dan bepaalde andere culturen werd ook onder Christenen de Doemdag een onderwerp om over na te denken.

Aan het hart van christelijke eindtijdvoorspelling ligt het Boek van de Openbaring volgens Johannes. Donker en complex, zeer moeilijk vatbaar en onderhevig aan zeer veel interpretaties voorspelt het Boek van de Openbaring een eindtijd die door een tumultueuze serie van gebeurtenissen en een cataclysmisch conflict tussen de machten van goed en kwaad wordt gemarkeerd. Over de eeuwen is het Boek van de Openbaring het onderwerp van veel interpretatie en discussie geweest.

Maar als wij de 66 boeken die samen de Heilige Schrift vormen doornemen kunnen wij voldoende verwijzingen vinden in die gehele Bijbel om ons te waarschuwen voor een Eindtijd welke op ons af zou komen nadat de Beloofde Messias ter wereld zou gekomen zijn. Die eerste periodes, namelijk de aankondiging van de Verlosser, het einde van de Romeinse bezetting van de Heilige Stad Jeruzalem, alsook de heroprichting van de nieuwe staat Israël zijn al uitgekomen. Nu zouden de landen van de Euphraat en Tigris hun oorlog en de strijd tussen de godsdiensten de volgende herkenbare stap moeten zijn. En als wij goed kijken naar wat er gebeurt in de wereld kunnen wij die gebeurtenissen herkennen.  Irak en Iran zijn de besproken plaatsen waar vroeger de Tuin van Eden was en waar ook terug een mooie Tuin van Vrede zal moeten komen, want volgens de Bijbel komt er hier op aarde terug een Vredevol Liefdelijk Paradijs waar mens en dier vredig onder elkaar zullen wonen als deel van het Koninkrijk van God.


Algemeen kan er gesteld worden dat de Apocalyptische voorspelling dikwijls geassocieerd is met godsdienstig geloof, maar toch is er een rijke traditie van apocalyptische voorspelling van andere bronnen. Vele van deze groepen namen voorspelling of wetenschap als hun voornaamst beroep.

Zo werd Edgar Cayce (° 18 maart 1877 in Hopkinsville, Kentucky, + 3 januari 1945 in Virginia Strand, Virginia) beschouwd door velen als de geweldigste paranormale begaafde mens van de 20ste Eeuw.  Van 1901 toen hij 24 was, tot zijn dood gaf  hij over 14.000 lezingen over het doemsdagscenario.

Maar de meest gekende en besproken figuur vandaag is de in de vroege 16de eeuw geboren Nostradamus. Volgens velen zou hij ook geschreven hebben over de dood van pausen, de verhoging van tirannen en natuurlijke catastrofen die nu op ons afkomen. Het zijn zijn voorspellingen die ook vele atheïstische mensen hebben doen geloven dat deze wereld ten einde zou komen over enkele maanden tijd.


De vele natuurrampen zoals Hurricane Katrina en de 2008 Myanmar Cycloon welke 140.000  mensen dode, plus de verscheiden hevige aardbevingen in Iran,  Indonezië, Haiti, Japan brachten mensen tot bezinning.

De economishce wereld houdt ook zeer velen bezig, vooral nu het geldgewin één van de belangrijkste bezigheden van de mens is geworden. Maandagen worden daar niet graag gezien en het gebeurde wel meer dat dat de lagere of slechter dagen waren. (Maar de crash van 1929, nog altijd de ergste uit de geschiedenis, begon op een zwarte donderdag.) Na Black Monday 1987, kwam er een Silly Monday in 1989 (een schijncrash) en een Red Monday in 1990 (de coup in Moskou). In de jaren negentig volgden de stupid mondays elkaar op. In het weekeinde van 9 en 10 maart 1996 was iedereen in paniek nadat de vrijdag daarvoor de Dow Jones was gekelderd na nieuws over sterke werkgelegenheidsgroei. Op 15 augustus 1997 leidde een sterke daling van de Dow opnieuw tot een zenuwslopend weekeinde. Ook al zou de maandagziekte wegebben davert het nu ook meermaals op andere dagen en lijken landen ook meer in financiële moeilijkheden te geraken.

De economie kan mensen doen kelderen maar er dreigen veel gevaren voortgebracht door hun slordig omspringne met de natuur. Betreft die natuur moeten de mensen gaan beseffen dat deze sterker is dan de mens.Haar invloeden op het wereldstel liggen zeer hoog.

Russische wetenschappers berekenden waarop de asteroïde Apophis zal clashen of crashen met onze aardbol en aanschouwen die dag als de Doemdag of Armageddon. Volgens de Russische professor Leonid Sokolov van de staatsuniversiteit van Sint-Petersburg zal op 13 april 2029 Apophis tot op 37 à 38.000 kilometer van de aarde genaderd zijn. Zeven jaar later zou een botsing volgen. Ook de NASA houdt de asteroïde nauwlettend in de gaten. "Technisch gesproken hebben de Russen gelijk. Er is inderdaad een kans dat Apophis in 2036 zal inslaan op de Aarde", zegt Donald Yeomans, hoofd van NASA's 'Near-Earth Object Program Office". "Maar die kans is amper één op 250.000 groot." Apophis is dan 'slechts' iets breder dan twee voetbalvelden, bekijk in de video hieronder wat een grotere asteroïde kan teweegbrengen.


Wat er ook moge gebeuren en wie er ook moge gelijk hebben is dat wij vanuit de Bijbel te weten kunnen komen dat ook al kunnen mensen nog zo dom zijn er ook velen zijn die veel wijsheid hebben gekregen, maar dat God uiteindelijk toch de eindbeslissing zal nemen. De tegenwoordige hemelen en de aarde zijn door het Woord van God als een schat weggelegd. Dat Woord zal al de tijden kunnen weerstaan. Oorlogen, pogingen om het te vernietigen zullen het niet kunnen deren. De geschiedenis heeft aangetoond dat dat Woord van God in de Bijbel steeds heeft kunnen blijven bestaan in haar volle glorie en nog altijd onveranderd tot de mensen kan komen. Het is ten vure bewaard tegen de dag van het oordeel en van de ondergang van de goddeloze mensen. (2 Petrus 3:7)

Na de doemdag zal het Oordeel komen, wel eens de jongste dag genoemd door Jezus (Johannes12:48), dat in de drie grote monotheïstische religies valt op de Laatste Dag, oftewel bij het Einde der Tijden. Het oordeel geldt zowel levenden als doden, en wordt geveld door God of door een afgezant.

Armageddon, of de Grote Laatste Oorlog,of Derde Wereldoorlog zal niet over één dagje ijs gaan. Die Doemdag zal een periode zijn van veel leed en ergernis. Wij kunnen er voor zorgen dat wij niet geërgerd moeten zijn en dat wij , ook al zal het niet makkelijk zijn, de moeilijkheden zullen kunnen trotseren. Men kan zich er best op voorbereiden. God heeft ons hiervoor én de middelen én de waarschuwingen gegeven. Als wij naar Zijn Woord luisteren zullen wij én de Tekenen herkennen én Hem als een Schild weten aan te treffen, om alzo gewaarschuwd en voorbereid de Grote Strijd aan te kunnen.


Bent u voorbereid?Lees hier meer over:


Newsweek vraagt zich af of wij nog onwetend willen houden

Welke dag van de komst

Laatste dagen omroepers

De Meest gehate familie in America - inleiding tot vervolg

Antichrist and The Most Hated Family in America in crisis

The great Day of their wrath


Boeiende linken:

Doemdag of een gewone vrijdag?

21 mei 2011 Laatse oordeel

Profetenfilm 2012 voorspellingen

Nieuwe doemdag: asteroïde Apophis zou in 2036 inslaan


Nostradamus Society of America


Life and Prophecies of Nostradamus


2012 Doomsday Predictions


The real Doomsday in 2012


No Doomsday in 2012

Nieuwe doemdag: asteroïde Apophis zou in 2036 inslaan

Armageddon and other global disasters that could spell the end of the world.

 1. American Indian Doomsday Prophecy
 2. Ancient Indian Doomsday Prophecy
 3. Book of the Revelation
 4. Doomsday Prophets
 5. Doomsday Weapons
 6. Environmental Doomsday
 7. Religious Doomsday Prophecy
 8. Signs of the End Times
 9. Technological Doomsday
 10. Surviving Doomsday
 11. Browse Books & DVDs
+ Doomsday Videos

More Doomsday Scenariosvideos: The Beast of Revelation    The Four Horsemen of Revelation    Beware the Antichrist


Tuesday, 17 May 2011

Laatste dagen omroepers

Vorige dagen haalden wij al enkele malen aan hoe sommigen de wereld trachten te waarschuwen voor een naderend onheil van de Laatste Dagen.

In die Laatste Dagen zou volgens de Schrift de Satan welig rondtieren. Hoe die "Tegenstander van God" van zijn tak maakt kunnen wij wel merken als wij Twitter, Facebook, vele Blogs en Tijdschriften mogen geloven. Heel wat heen en weer geschrijf rond God en Gebod kan men ook op het internet vinden waar men veel inspanningen levert om de mensen weg te krijgen van het Godsbeeld en gedachten aan de Mooie Beloften aan ons door de Allerhoogste gebracht.
Men verkiest de zinnen op andere dingen te brengen dan op het hoogste algemeen goed.

Sommigen vragen zich af wat de "Voortekenen voor Jezus wederkomst" wel mogen zijn, terwijl anderen waarschuwen dt Jezus hier al aanwezig is, voor de ene al op de aarde, voor de andere hier en in de hemel, maar hier zijn heersende organisatie heeft voorzien.

Volgens de Duitse theoloog Overbeck (hij leefde rond 1900) is de oorsprong van het Christendom nu juist gelegen in het besef van het nabije einde. Het is trouwens iets waarmee vele generaties zich bezig hielden. doorheen de eeuwen heen hebben ook velen geprobeerd te bepalen wanneer dat einde zou komen en voorspelden zij allerlei dingen die over de mensheid zouden komen op bepaalde tijden.

In 2009 waren er zowat 61 aardbevingen metend boven 5 Mw op de schaal van Richter en het aantal liep hoger op naar wij de dag van vandaag naderden. Alsook kwamen meerdere rampen af op de wereld en werd het hele economische stel omvergeworpen.
Men kan wel zeggen dat alles eens goed door elkaar geschud is geworden. Ook politiek werden de laatste jaren bepaalde maatregelen getroffen en wetten goedgekeurd die volgens velen een teken aan de wand kunnen zijn.

Effectief kunnen wij met de Bijbel in de hand genoeg zaken waarnemen die wij niet mogen veronachtzamen. De bijbel brengt "de grote dag van Jehovah" in verband met "de tegenwoordigheid van onze Heer Jezus Christus" (2 Thessalonicenzen 2:1, 2), maar zou deze er nu al zijn? Wij moeten al de waarschuwingen van God, zijn profeten en van Gods zoon ter harte nemen. Jezus waarschuwde ons om uit te kijken en niet zomaar iedereen te geloven die beweerde de Christus te zijn of de alwetende die van god als laatste boodschapper zou zijn gezonden.  Jezus Christus zegt dat niemand de dag van de wederkomst weet. De Bijbel bevat geen verborgen codes die mensen moeten ontcijferen. En christenen moeten zich  bezighouden met de kern van het geloof, in plaats van hun aandacht te laten afleiden door voorspellingen. Met de beroemde woorden van Luther: „Zelfs al zou ik weten dat de wereld morgen in stukken uiteenvalt, ik zou toch mijn appelboom planten.”

Er is wel degelijk iets aan de hand dat ons op de hoede zou moeten brengen, zowel voor valse profeten als voor de beweegredenen om zelf acties te gaan ondernemen om ons zelf te beschermen voor wat er spoedig zal gaan gebeuren.
Men kan er niet naast kijken dat wij meer en meer risicos durven nemen en onachtzamer omgaan met de Schepping die wij van God in leen hebben gekregen. Maar ook dat die natuur heviger reageert op wat er met haar gedaan wordt. Al was het dat de gevolgen van de industriële revolutie nu maar pas beginnen door te wegen met de opwarming van het klimaat. De mensen hinken haar maar achterna. zoals in de veiligheid volgen de beveiligers altijd een stap later de overtreders.

Willen wij als gelovigen ook een stap later komen? Of gaan wij beter uit onze doppen kijken en vlugger reageren?

Om een term zoals 'de geweldige dag van woede' te begrijpen moeten wij het plan van redding van God goed begrijpen. Het kan een heel gecompliceerd gebied zijn indien wij zo maar iets uitpikken en dingen kiezen en deze samen vermengen met dingen die niet vermengd kunnen worden.
De "woede" kwestie in de Oude Geschriften spreekt van de tweede komst van een beloofde Verlosser. Dit kan  opgespoord worden door de profeten. Bijvoorbeeld geeft David aan ons een profetische uitdrukking van dit gebeuren in Psalm 2:12; "Breng hulde naar de Zoon, zodat hij niet boos wordt en u op de weg vernietigd, omdat Zijn woede spoedig kan ontstoken worden . Hoe gezegend zijn iedereen die toevlucht in Hem neemt".

Tot God moeten wij onze toevlucht nemen. Wij kunnen luisteren naar wat mensen hebben te vertellen, maar God zou steeds het laatste woord moeten voeren.

Met de jaren zijn heel veel theorieën uit mensenbreinen ontsproten. Zelfs theorieën over personen die reeds lang dood zouden moeten zijn of organisaties die al lang het licht niet meer zagen die toch hier aanwezig zouden zijn.

Nostrademus,  Melchior Hoffman, Charles Wesley, Joseph Smith, Jehovah’s Getuigen en anderen trachtten mensen er van te overtuigen dat op zulk een welbepaalde dag de wereld zou vergaan. Zij lokten heel veel leeslustigen, maar vandaag richten vele tijdschriften zich ook op de gebeurtenissen die ons omringen en durven deze te vergelijken met wat er in het meest verspreide Boek, de Bestseller aller tijden staat.

Eén van de roepers die de laatste maanden ook wat aandacht krijgt is Fred Waldron Phelps die met zijn geloofsgemeenschap Westboro Baptist Church (WBC) vele mensen tegen de borst durft stoten met zijn manier van protesteren tegen de wereld van vandaag. Voor de leden van die vreemde Baptisten sekte ligt het onomstotelijk vast dat wij in de eindtijd zijn; Voor hen staat het ook wel als een paal boven water dat zij de enigen zullen zijn die gered worden. Al de anderen zullen volgens hen branden in de hel.
Voor ons is het wel niet zo erg, mits wij beseffen dat de 'hel' van de Bijbel gewoon het 'graf' betekend en dat diegenen die sterven toch niets meer zullen voelen, horen of kunnen doen. Bij hen zal er geen beslissingsmogelijkheid meer zijn, maar ook geen enkel besef. Zoals bij de dieren zal het hen vergaan. Zij zullen gewoon tot stof (en as) terugkeren naar moeder aarde waar alles van hen zal vergaan. Maar wijhebben gelukkig toch nog een andere hoop.

Maar het is niet omdat wij een hoop tot een eeuwig leven zouden hebben dat wij dat zo maar zouden gaan krijgen. Zelfs niet diegenen die gedoopt zijn. Ook zij kunnen die kans voorbij zien gaan. De 'wedergeboorte' is niet zomaar het toegangskaartje tot een vrijgelijde en een Vaststaand Eeuwig leven.

Ook Harold Camping, de 89-jarige directeur van de Californische organisatie Family Radio, roept de mensen al jaren op om te zien dat wij nu in de eindtijd zijn en voorspelt deze zelfs voor over enkele dagen. De zelfbenoemde exegeet –oorspronkelijk ingenieur van beroep– baseert zich op een allegorische uitleg van bepaalde Bijbelteksten, gecombineerd met vernuftige berekeningen om te komen tot 21 mei als "Dag des oordeel".
Zo ziet hij een belangrijke aanwijzing in het feit dat op 21 mei 2011 de zondvloed precies 7000 jaar geleden begon, althans, volgens zijn berekeningen. Die 7000 jaar brengt hij vervolgens in verband met de zeven dagen die Noach kreeg om zich in veiligheid te brengen in de ark. En omdat één dag voor God is als duizend jaar, betekent dit volgens Camping dat de ons toegemeten tijd zaterdag is verstreken.
Tegenover een doemprediker die voor die 21 ste mei een geweldige wereldaarbeving belooft staat aan de vrouwelijke zijde Allison Warden van de site We Can Know.com uit North Carolina wordt dan voor die zaterdag verkondigt dat het de dag van Jezus' wederkomst zal zijn. Deze zoon van God zal na zijn komst exact 5 maanden de tijd hebben om de zielen van zijn volgelingen in veiligheid te brengen voordat zijn vader op 21 oktober 2011 de aarde geheel zal gaan vernietigen, exact 13.023 jaar nadat Hij hem heeft geschapen. Ook zij heeft een hele machinerie achter zich die radio programma's aan biedt en vele publicaties brengt.
Zoals ik reeds met de WBC opmerkte is het wel vreemd dat die doemdenkers zulk een pr-offensief kunnen verrichten dat men zich kan afvragen waar al dat geld vandaan komt.
Kennelijk is er genoeg geld beschikbaar om in diverse landen, waaronder Nederland en Duitsland, reclameborden op te hangen. En dankzij internet kan de boodschap in meer dan veertig talen verspreid worden, waarbij alles gedaan is om een betrouwbare indruk te maken.

Terwijl Phelps beweert dat niemand zich iets aantrekt van Gods Wil en Gods Plan wordt het Laatste Oordeel toch gevreesd door de wereld en is de dag dat God de wereld zal vernietigen vanwege de zonden van de mensheid nu op slechts vier dagen afstand.
Volgens hem heeft de wereld gelijk in het geloof dat de Dag des Oordeels zal komen en geeft de Bijbel ons juiste en accurate informatie over die Dag.

Ik vind het wel kostelijk dat hij zegt dat "God ook Zijn wet moet gehoorzamen", maar dat hangt er natuurlijk van af hoe je het bekijkt. God zal Zijn Plan natuurlijk weldegelijk ten uitvoer brengen. Hij zal Zijn Wil volgen.
"aangezien alle mensen van de wereld zondaars zijn, moet Hij ten slotte de wereld vernietigen." druist echter in tegen de boodschap van God die duidelijk te kennen geeft dat Hij de wereld zeker niet zal vernietigen en de aarde ook niet meer zal bestraffen met een zondvloed of zo iets vreselijks.

Het is duidelijk dat de zonde in de wereld erg groot is geworden. De WBC en Family Radio hebben het daar wel bij het rechte eind als zij opmerken hoe pervers deze wereld wel  geworden is. De ongehoorzaamheid naar de ouders, het geen respect meer hebben voor ouderen, het niet waarderen van de natuur en het respectloos omspringen met de aarde, het liefdeloos omgaan met anderen zijn allemaal voortekenen van een van God afwijkende maatschappij en van tijden waarin het kwaad meester wordt van have en goed. De machtsgeilheid en bezitterigheid zijn ook tekeken die voorspeld waren. Het geldgewin primeert vandaag duidelijk over het goed leven naar Gods Wil.

Uit de Bijbel waarschuwing in Jeremia 25:33 kunnen wij ophalen dat zij die vernietigd werden wel op deze aarde zullen liggen en vergaan: "En de verslagenen des HEEREN zullen te dien dage liggen van het ene einde der aarde tot aan het andere einde der aarde;; zij zullen niet   beklaagd, noch opgenomen, noch begraven worden;; tot mest op den aardbodem zullen zij zijn."  Maar de Bijbel vertelt ons ook dat de Allerhoogste Heilige God een God is van grote genade,  mededogen en liefde. Volgens Harold Camping heeft God ons, in afwachting van de vernietiging, "de exacte tijd van het Laatste Oordeel gegeven." Met "De Bijbel vertelt ons in  Amos 3:7: Gewisselijk, de Heere HEERE zal geen ding doen, tenzij Hij Zijn verborgenheid aan Zijn knechten, de profeten, geopenbaard hebbe " wil hij ons laten doen geloven dat hij ook een profeet van God is die ons de juiste datum kan kenbaar maken. Maar vreemd genoeg vind ik dat zijn organisatie er toch niet zo erg moet in geloven, want zij verkopen nog boeken die dan na die dag van oordeel zouden geleverd worden. Ofwel willen zij nog voor die dag zoveel  mogelijk geld incasseren en kan het hen niet deren dat de kopers hun war toch nooit zullen zien, ofwel zijn het gewoon bedriegers die ook nog zo veel mogelijk geld willen verdienen. Maar in beide gevallen vergeten zij dat wij met geld niets zullen zijn. Wij kunnen het niet mee nemen in onze dood. In het dodenrijk kan men niets uitvoeren met werelds geld of bezit. In de dood zal er ook niemand iets van ons kunnen ontvangen of zal er geen gewag van ons  gemaakt worden. (Psalm 6:5) Tijdelijk zal men nog naspreken over iemand. Hoe meer hij belangrijke of verschrikkelijke daden heeft gedaan hoe langer hij of zij in het geheugen van de mensen zal blijven, maar na een tijd zullen zij hier op aarde ook vergeten zijn en ongekend voor de meesten. Er is geen werk noch overleg noch wijsheid in Sjeool, de hel waarheen wij gaan in de dood (Predikheren 9:10)

Phelps en Camping hebben gelijk als zij zeggen "De Heilige God toont ons, dat Hij volkomen in staat is om de vernietiging over deze hele wereld te brengen vanwege de zonde. De Bijbel
vertelt ons van dit geweldige feit in Genesis 6:12-13: Toen zag God de aarde, en ziet, zij was
verdorven;; want al het vlees had zijn weg verdorven op de aarde. Daarom zeide God tot  Noach: Het einde van alle vlees is voor Mijn aangezicht gekomen;; want de aarde is door hen vervuld met wrevel;; en zie, Ik zal hen met de aarde verderven." maar zij vergeten dat dat de eerste en laatste keer was dat God dat zou doen.

In Jessaja kunnen wij de mooie vooruitzichten vinden van wat er meet de aarde zal gebeuren. Maar ja, eerst zal er wel een verschrikkelijke tijd aanbreken. Eerst zal er over de gehele wereld een Tijd vaan Beproeving komen. Niemand zal er aan ontsnappen. Dat lijken zij ook over het hoofd te zien, dat wij allemaal in het zelfde schuitje zitten en samen de verdrukking zullen moeten gaan verduren. Het verschil met de gelovige zal zijn dat hij voldoende voorbereid zou kunnen zijn. En dat is wat wij als gelovigen meoten doen. Ons zelf voorbereiden en anderen waarschuwen zodat zij ook voorbereid de strijd zullen kunnen aangaan.

Camping zegt: "7000 jaar (één dag is als 1000 jaar) was de tijd om aan de toorn van God te ontsnappen, die zal komen wanneer Hij de wereld op de Dag des Oordeels zal vernietigen. Omdat de Heilige Oneindige God alwetend is, weet Hij het einde vanaf het begin. Hij wist hoe zondig de wereld zou worden.Zevenduizend jaar na 4990 BC (voor Christus, het jaar van de zondvloed) is het jaar 2011 AD (onze kalender). 4990 + 2011 - 1 = 7000 [Er moet één jaar worden afgetrokken om van een kalenderdatum in het Oude Testament BC naar een kalenderdatum in het Nieuwe Testament AD te gaan, omdat de kalender geen jaar nul heeft.]
Dus de Heilige God toont ons door de woorden van 2 Petrus 3:08 dat Hij wil dat we weten dat precies 7.000 jaar nadat Hij de wereld vernietigd heeft met water in de dagen van Noach,
Hij van plan is om de hele wereld voor altijd te vernietigen. Omdat het jaar 2011 AD precies
7.000 jaar na 4990 BC (voor Christus)is, toen de vloed begon, geeft de Bijbel ons een absolute
bewijs dat in het jaar 2011 het einde van de wereld zal komen tijdens het Laatste Oordeel wat zal komen op de laatste dag van de Dag des Oordeels."

Dan haalt Camping aan dat wij niet mogen vergeten dat de watervloed ook begon op de 17de dag van de 2de maand, in het jaar 4990 voor Christus.en dat 21 mei 2011 in onze
kalender de 17de dag is van de 2de maand van de Bijbelse kalender.

Voor hen die van wiskundespelletjes houden kunnen zij de berekenignen van al die voorspellers van de einddag naast elkaar leggen, maar hopen wij dat zij ook de Bijbel vast zullen nemen en er in lezen om verder te zoeken hoe God het eigenlijk voorzien heeft.
In die Heilige Geschriften zullen wij kunnen vinden dat de God van liefde vele voorzieningen heeft getroffen voor zijn getrouwen.
Ook al kunnen wij niet echt niet weten welke specifieke dag de laatste dag zal zijn van dit werelds gestel, kunnen wij ons toch voorbereiden op een dag die zeker "eens" zal komen. "Wanneer het ook moge zijn" zou ik zeggen.

Mits er vele tekens kenbaar gemaakt zijn in de Bijbel kunnen wij hierop voortbouwen en mogen wij wel aannemen dat wij in de "Laatste Dagen" zijn gekomen, maar dat betekend nog neit dat dat Einde eerstdaags zal zijn.

In de hoop u hier spoedig terug te mogen aantreffen, verblijf ik met vriendelijke groeten,
uw toegenegen
Marcus Ampe


Vindt:

Family Radio® en haar internationale uitzendingen -  Nederland
Worldwide Familyradio organisation
De Heilige God zal de dag des Laatste Oordeels brengen op 21 mei 2011 - pdf bestand

Lachen of bang zijn voor 21 mei 2011 of 21 december 2012Lees ook:


en aanverwant:
Monday, 16 May 2011

Last days and destruction of the flesh

Last week the Flemish television repeated the BBC documentary of Louis Theroux about America's most hated family, to present on Tuesday the sequel: America's Most Hated Family in Crisis.

In case we are now in the last phase of the human period on earth can we do then what certain people do?

What should we do? How do we have to react? What actions should we take?

The Westboro Baptist Church, who consider themselves as the Servants of the Most Highest,  takes certain actions lots of Baptist churches would not want to be equalled or compared with.

Read more about what the WBC thinks is the Antichrist and how Phelps does not honour God in my eyes.

Antichrist and The Most Hated Family in America in crisis

Antichrist and The Most Hated Family in America in crisis

In 2007 you could already see the  The Most Hated Family in America, with  the English broadcaster best known for his Gonzo style journalism Louis Sebastian Theroux (°1970)). The 2007 special, The Most Hated Family in America, garnered particular critical praise from the international media and showed us some weird  American pastor heading the Westboro Baptist Church (WBC), an independent Baptist church based in Topeka, Kansas which would be charged by God to inspect the fruits of those among whom we live.

Fred Phelps, who believes that the United States is "a sodomite nation of flag-worshipping idolators" is a self-described "Primitive Baptist" preacher fixated on the few Biblical passages that mention homosexuality. but from what we got to see in the documentary he never did use any Sripture passage. He is known for the slogans that he and his ministry use against people he deems sinful; his church is built around a core of anti-homosexual theology, with many of their activities stemming from the slogan "God hates fags", which is also the name of the group's main website.
According the website "GOD HATES FAGS" -- though elliptical -- would be a profound theological statement, which the world needs to hear more than it needs oxygen, water and bread.
All their sites seem to preach a lot of hatred. All of the printing presses, distribution channels and the world wide web were, according to them, designed by God to do two things: first, to be used as a platform for His faithful prophets to preach His word (Yes!), and second, to be a vehicle for the continual hardening of the hearts of the teeming masses of the reprobate.

Westboro Baptist Church is based in a circle of houses in a middle-class Topeka neighbourhood. In one house, Phelps raised his family, and eventually the neighbours' houses were purchased, effectively creating a compound. All the houses share a large fenced backyard.

To Phelps' congregation he is "Gramps" and seems to be a sort of god who is the only real prophet of God today, because all the other preachers and organisation would be false prophets.

The followers of  "Gramps' seem to have a doomy picture of today and tomorrow but laugh at the world and keep holding marches. WBC has conducted over 45,729 pickets, in all 50 states, in over 500 cities and towns in the 1038 - weeks that WBC has held daily pickets on the mean streets of the for them doomed America. they also seem to find it nice when people are run over by cars. Anny accident that happens to a person is a penalty from God for that person and his family. According to them God owns the SUV’s and knows how to roll every one of them! God uses the cars to run over people, and they are happy that by doing that God shows them they are doing Gods work here on earth.
It is God's judgements wich are everywhere. "God is in charge of everything, including your tornadoes, tsunamis, floods, famines, hurricanes, earthquakes, forest fires, mall shootings, IEDs, etc., etc. God will repay each of your to your face with your own personal GodSmack."

We in Belgium are doomed because we have a filthy way of life. Perhaps they will find it a prof that we do not have a government. But for them the voters choose for a government that voted Belgian laws providing for divorce in four circumstances, to wit:  adultery, excesses, physical or mental cruelty, and de facto separation. "Belgians are murdering thugs!"
"God Hates Belgium. " "Belgium was the second country in the world to legalize same-sex marriage thereby proving that her people are wicked sinners before God exceedingly ala ancient Sodom.  Even Sodom did not have same-sex marriage!  Your fag-enabling violence towards God parallels the antediluvian world, and will bring full and final, fiery destruction to this present world.  Praise the Lord!!  God Hates Belgium!" And then do not have it yet of the priest who rape boys, which got a total separate site: Priests Rape Boys: an air-tight, three word case against the Catholic church.

Not many countries can escape their language of hate. The UK, "the fags took over the country" has like many other countries received major God-smacks for centuries.
On their sites they use words as "You British Bastards" "the Brutes of Britain" "those idiots never get the message" and words I would not like to mention here, because I do not think they should be used by Christians.

Though Holland is as "The Netherlands" "the filthiest country in the world, bar none." not saved, there has been a student project and the girls got in further positive contacts. the Dutch people talk a lot on twitter with them.
But for the WBC Holland has been given wholly to the Sodomites in a hand basket by God. "The Netherlands is a source, transit, and destination country for men, women, and children trafficked for the purposes of commercial sexual exploitation and forced labor. Within the Netherlands, victims are often trafficked by so called “lover boys”—men who seduce young women and girls and coerce them into prostitution. Women and girls are trafficked to the Netherlands from Nigeria, Bulgaria, China, Sierra Leone, and Romania, as well as other countries in Eastern Europe, for sexual exploitation and, to a lesser extent, forced labour. Men are trafficked to the Netherlands from India, China, Bangladesh, and Turkey for forced labour and sexual exploitation. According to the Dutch National Rapporteur for Trafficking in Persons, the highest risk sectors for labour trafficking are domestic employment, temporary employment agencies, agriculture and horticulture, restaurants, hotels, and construction."


When I rewatched the documentary this weekend, before going to see the sequel, which shall be screened on Tuesday night on Canvas (VRT - Flemish Television channel 2) to me it looked a very frustrated man who could laugh with others and hide his face behind a façade, full of hate.
I wonder what is true about the accusations from his son Nate Phelps who alleged that, in addition to hurting others in this world, his father used to physically abuse his wife and children by beating them with his fists and the handle of a mattock to the point of bleeding.

Until the mid-1970s, the Phelps family's main income reportedly came from using the children to sell candy door to door for several hours each day. The children were also required to run several miles a day.
In 1994, Phelps was convicted for disorderly conduct for verbal harassment, and received two suspended 30-day jail sentences.


People should be warned according to the WBC Antichrist blog: "Behold the three legs of the Unholy Trinity: The Dragon (Satan), The Beast (Antichrist Obama) and the False Prophet (the Paedophile-enabler Pope). They have come to seal your doom while they vainly think they can overcome the Host of heaven. Here is their end, along with all of you maudlin, sickening sycophants: "And the beast was taken, and with him the false prophet that wrought miracles before him, with which he deceived them that had received the mark of the beast, and them that worshipped his image. These both were cast alive into a lake of fire burning with brimstone" (Rev 19:20). That's some change for you!!!"

Four years on from Louis's last visit, there are signs of disarray in the Phelps clan. A series of defections of family members has shaken up the church. It would be interesting to hear their voices now of those 'who unburdened the WBC'. What do they think happened with them and how do they look at what that did and said at that time?

The 'lady in red' Grams daughter Shirley, who years ago got a boyfriend, had premarital sex, got pregnant and had a son out of wedlock, does most of the day to day running, and preaches that everyone who does the same is perverted and hell-bound for their conduct - for ever.
She tells us again today that Obama is the one who is "fitting all the prescriptors" about the Antichrist. The Antichrist sitting in the most powerful office in the world.


Steve Drain, whose daughter Lauren left the church, has made a sign board with Louis to hell and talks about his further work in the organisation. He shows his video about the Jews wich looks more as a pastiche ith a certain humour and has the David star turning in a swastika, which would have been one of the signs God kicked our ... .

Lauren looks back at what she now calls 'a crazy church' where people can have the power over their feeling that they are right.

Who is the real Antichrist? What is coming up onto us? Is God punishing the people now?

***

+++Louis Theroux - America's Most Hated Family in Crisis 1/4+++
#2


+
#3


+#4


***

De Meest gehate familie in America - inleiding tot vervolg

In 2007 kon u al Fred Waldron Phelps (° 1929) op zijn stoel zien zitten en van die vreemde opmerkingen uiten naar Louis Sebastian Theroux (° 1970) voor de BBC documentaire over deze Amerikaanse predikant die leider is van de omstreden Westboro Baptist Church (WBC) in Topeka (Kansas), een onafhankelijke baptistenkerk met een sterke fundamentalistische inslag en een familie die de haat van velen over zich kreeg wegens hun acties:  The Most Hated Family in America,

Voor mij lijkt het een erg gefrustreerd iemand die zijn innerlijke woede niet kwijt kan en zich moet uitwerken via anderen. Hiervoor gaat hij onmeedogend kleinerend te werk. Op een slinkse wijze weet hij anderen het gevoel te geven dat indien zij waardig willen bevonden worden en niet als dom wensen aanschouwd te worden, dan moeten zij instemmen met deze "goddelijke profeet" die geroepen is om de enige ware kudde schapen te leiden.

Wat het vreemdst lijkt te zijn dat hun waarschuwingen die zij willen brengen niet zo zeer zijn gericht om mensen tot God te brengen maar eerder om allen als de verdoemden duidelijk te maken hoe zij zullen gaan lijden in de hel.

Vier jaar na zijn eerste bezoek aan de familie Phelps (vorige week te zien op Canvas / Ik denk weer één van die vele onaangekondigde herhalingen, tenzij ik de oorspronkelijke documentaire ook op BBC heb gezien - in dat geval verontschuldiging naar de VRT) zien wij  Louis Theroux terug naar de WBC thuisbasis in Kansas trekken.
In de opvolg documentaire zal je kunnen merken dat nog meer dan toen de ‘extended family’ van de Westboro Baptist Church een conservatieve christelijke sekte is geworden. Ze zijn ervan overtuigd dat het einde van de wereld nabij is en blijven provoceren, onder meer door Koranverbrandingen. Ze zijn strijdbaarder dan ooit en ontvangen de kritische Louis als een soort beproeving die hen door God is gezonden.

Toch komen er barsten in het schijnbaar ondoordingbare schild van de strijders van God. Een aantal, vooral jongere familieleden heeft er de brui aan gegeven en is uit de familiesekte gestapt. Louis praat met hen over de redenen van hun beslissing en de gevolgen ervan: ze zullen hun ouders wellicht nooit meer terugzien.

Men kan zich afvragen waar al het geld vandaan blijft komen, maar natuurlijk is de verplichte afstand van 1/10 loon een mooie bron als men meerdere leden kan hebben. Deze echter lijken ook te komen en gaan. Eens dat de schelp van de ogen is weggenomen denk ik dat velen zich echt bedrogen zullen voelen. Door al hun rondgeloop met de borden en heen en weer rezen om te gaan betogen hebben ze echter niet voldoende tijd o het echte Woord van God ter hand te nemen.

Maar hoe extremistisch, combattief en controversieel ze ook voor de dag komen, het is duidelijk dat de toekomst van de familie Phelps onzeker is, nu meer en meer leden afhaken. En de afvalligen doen de kerk schudden op haar grondvesten, wat wellicht de reden is dat ze de jongste kinderen stevig in het gelid proberen te houden.

Erg genoeg voor de kinderen die afhaken wordt elk verder contact vanuit de WBC vermeden en worden ze aanschouwt als afvalligen die zullen branden in de hel zoasl de rest van de wereld. Maar als men ziet hoe dan zelfs kleine kinderen daar over spreken en of zulk een afgestreken gezicht hebben of schaapachtig lachen kan men daar toch vragen bij stellen.

Wel is het kostelijk dat deze gemeenschap juist zo vrij kan protesteren en iedereen tegen de schenen kan stampen doordat zij daar mogen verblijven en genieten van de wetten van een gemeenschap waar zij zo tegen zijn.
Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft vorige maand zo geoordeeld dat het toegestaan is om te posten en te demonstreren bij begrafenissen. Dat recht valt ook onder de vrijheid van meningsuiting. Volgens rechter John Roberts beschermt dit oordeel de vrijheid van meningsuiting, ook als deze zeer pijnlijke uitspraken toestaat, om zo het publieke debat niet te smoren.
De enige rechter die de demonstraties wilde verbieden, Samuel Alito, zei dat Snyder alleen maar “zijn zoon vredig wilde begraven” en dat Westboro hem “bruut aanviel” door de aandacht op de begrafenis te vestigen. Alito stelt dat de vrijheid om te zeggen wat je wilt “belangrijk is, maar geen vrijbrief is om iemand zo genadeloos aan te vallen”.

Zou er zulk een genadeloze god zijn die mensen laat overrijden, soldaten laat sneuvelen, mensen ziek zijn omdat zij hun verdiende straf moeten krijgen?

Wat denkt de wereld van de komende tijd? En wat denkt u?

Wat kan het gevoel van macht te hebben over eigen gevoelens en denken "juist te zijn"?


Lees verder in: Antichrist and The Most Hated Family in America in crisis


westboro
Maggie Phelps (M) van de Westboro Baptist Church staat voor het Hooggerechtshof in Washington op 6 oktober 2010 (FOTO: AP / Carolyn Kaster)

Sunday, 15 May 2011

Newsweek asks: How ignorant are you?

Apocalypse Now
“While he was sitting upon the Mount of Olives, the disciples approached him privately, saying: “Tell us, When will these things be, and what will be the sign of your presence and of the conclusion of the system of things?” And in answer Jesus said to them: “… and there will be food shortages and earthquakes in one place after another…” (Matthew 24:3-7)

In the March-April issue of Newsweek the question is posed who ignorant you are, and there is looked at the changing world full of earthquakes, tsunamis, meltdowns, economies on the brink, pestilences [disease epidemics], food shortages, so much fighting on in the world, revolutions, wars?

In the 20th century, well over 100,000,000 people have been killed in wars, more than four times as many as in the previous 400 years put together!, and that was just a start it seems. The killing continues and gets into extreme forms. (Hutus against Tutsis, Muslims against Hindus and Christians, etc) Yes even religion against religion. Does that not ring a bell?

The 21st century is still young, and it has already suffered a spate of catastrophic earthquakes across the world -- from Haiti to Chile and New Zealand. The numbers of people exposed to risk has risen from thousands to millions.
Tsunami risk is also growing in coastal mega cities. Videos of the unstoppable advance of the waves driving through Sendai were a terrifying reminder of a tsunami's power.

When we look around us we hear also a lot of stories of people enjoying a lifestyle which seems at first great to them but utterly destroys them.

Interesting would it not be to take the Newsweek article and compare all that being summerized to what is written in the Bible.

When you look into the Bible do you not recognise certain situation foretold? Bible prophecy foretold the moral collapse so evident throughout the world today: "In the last days critical times hard to deal with will be here. For men will be lovers of themselves, lovers of money, self-assuming, haughty, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, disloyal, having no natural affection, not open to any agreement, slanderers, without self-control, fierce, without love of goodness, betrayers, headstrong, puffed up with pride, lovers of pleasures rather than lovers of God, having a form of godly devotion but proving false to its power . . . Wicked men and impostors will advance from bad to worse." (2 Timothy 3:1-13)

When you look at the signs: can you just stay ignorant?


Latest Earthquakes in the World - Past 7 days

Newsweek vraagt zich af of wij nog onwetend willen houden

Apocalyps Nu

"Terwijl hij op de Berg van Olijven zat, benaderden de volgelingen hem privé, en vroegen: "Vertel ons, Wanneer zullen deze dingen zijn en wat zal het teken van uw aanwezigheid en van het besluit van het systeem van dingen zijn"? En in antwoord zei Jezus aan hen: "… En er zullen tekorten aan voedsel zijn en aardbevingen in de ene plaats na de andere…" (Mattheus 24:3-7)

In het maart-april nummer van het tijdschrift Newsweek is de vraag gesteld geworden of wij wij ons onwetend willen houden of wij bewust zijn hoe de wereld onderhevig is aan verandering.

In de uitgave wordt er gekeken naar de vele rampen die er de laatste maanden over ons heen zijn gekomen. Aardbevingen, vloedgolven, afsmeltingen, economieën op de rand van het bankroet, epidemies, tekorten aan voedsel, zoveel problemen in de wereld, revoluties, oorlogen en andere vechtpartijen?

De 21ste eeuw is nog steeds jong en het heeft reeds een vloed van rampzalige aardbevingen over de wereld gekregen -- van Haïti naar Chili en Nieuw-Zeeland. Het aantal mensen die zijn blootgesteld aan de risikos is gestegen van duizenden naar miljoenen. Vloedgolfrisico's groeien ook in megasteden aan verscheidene kusten. Video's van het onweerhoudbare geweld van de golven die door Sendai heenklieven waren een angstaanjagende herinnering van de macht van een vloedgolf.

Wanneer wij rond ons kijken horen wij ook veel verhalen van mensen die van een levensstijl genieten die eerst geweldige schijnt voor hen, maar hen volkomen vernietigt .

Het kan interessant zijn om de artikelen van Newsweek ter hand te nemen en te vergelijken met wat er in de Bijbel is geschreven. Vele duizenden jaren geleden werden er reeds een heleboel voorspellingen gedaan, waarvan er trouwens al een heel pak zijn van uitgekomen. Maar er zouden er nog tot uitvoering moeten komen. En als wij nagaan zou een voorstelling over de eindtijd eigenlijk aan de gang kunnen zijn.

Als u in de Bijbel kijkt doet het in het artikel beschrevene dan niet denken aan een zekere voorspelde  toestand?
In de Heilige Schrift kan men de Bijbelvoorspelling vinden waarbij de morele instorting die zo  duidelijk in de wereld is vandaag voorspeld : "In de laatste dagen zullen er kritische tijden zijn, hard om om mee te leven. Mannen zullen minnaars van zichzelf zijn, minnaars van geld, zelf-ingenomen, hooghartig, trots, lasteraars zijn, die ongehoorzaam zijn naar hun ouders toe, ondankbaar, ontrouw, zonder natuurlijke affectie, niet open voor overeenkomsten, spotters, zonder zelf-controle, hevig, zonder liefde van goedheid, verraders, koppig, vol van trots, minnaars van genoegens in plaats van minnaars van God, die wel een vorm van goddelijke toewijding lijken te hebben, maar aantoont als fout te zijn naar haar macht. . . Kwaadaardige mannen en bedriegers zullen van slecht naar slechter gaan". (2 Timotheus 3:1-13)
When you look at the signs: can you just stay ignorant?


Latest Earthquakes in the World - Past 7 days
Engelse versie / English version: Newsweek asks: How ignorant are you?

Thursday, 12 May 2011

Nederlandse artikelen

Mits de laatste tijd op dit Blog hoofdzakelijk teksten in het Engels zijn geplaatst geworden, terwijl de Nederlandse versie op Bijbelonderzoekers verscheen, hebben wij nu op de Home page of Openingspagina, een Meldingsvenster voor Nederlandse teksten gepaatst, alsook hebben we de verwijzer "nederlandse tekst" onder de trefwoorden geplaatst zodat u makkelijk Nederlandse teksten achter elkaar kan terug vinden.

Sommige teksten konden wij niet taggen doordat zij geplaatst waren door iemand anders die niet mee overgestapt is van MSN naar Multiply.

Zo kan u nog vinden:

Over zij die werden gebracht naar een ander land: Gebracht in een vruchtbaar land

Duivelsperoon waarin hersteld hervormd predikant te Katwijk aan Zee beweert dat "De Bijbel het bestaan van duivel aan ons opdringt" Volgens dr. Van Vlastuin is het binnen de katholiek-gereformeerde traditie nooit een vraag geweest of de duivel een reële persoon is.
Dr. H. Veldhuis, hervormd predikant in Culemborg, vindt in de Heilige Schrift voldoende bewijzen dat Satan geen persoon is maar veeleer „een het vertrouwen ondermijnende en buitengewoon kwaadaardige macht die onze angst aanwakkert.”

Hoe zal Jezus terugkeren?

Leef alsof je morgen gaat sterven

In Teamleiders gezocht #2 kijken wij naar het predikingswerk van de Christadelphians en de Getuigen van Jehovah. Het is een respons op het voorgaande Teamleiders gezocht #1 waarbij wij naar medewerkers zochten.
In welke mate verschillen het ronddragen van het Goede Nieuws tussen leden van het Wachttoren Genootschap en de Broeders en zusters in Christus welke niet door een overkoepelend orgaan tot één zienswijze en een opvolgbare regel en structuur gebonden zijn.

Hoe moeilijk het hier in België kan zijn kan u lezen in Geen kat

Betreft de bekering van de Lutherse priester Andre Raymond uit Zwitserland die in aanraking met Bible Basics kwam en zo tot andere inzichten kwam. > Namibië

Frustrerend kan men de weinige respons noemen waar wij hier moeten tegen op kijken op het predikingswerk in het westen. Nochthans heeft het zin om te blijven voort 'vechten' of om 'tegen de stroom opwaarts te roeien'. In Frankrijk zijn er niettegenstaande het predikingsverbod toch zes mensen gedoopt in 2007 > Frankrijk

Terwijl in Kazachstan 16 jaar CCM werkers hun eerste lid doopten en er dank zij zuster Ludmila Kuritsyina tegen 2007 al 300 doopsels waren, hoofdzakelijk uit de Russische en Duitse minderheidsgroepen van de noordelijke steppen. > Kazachstan

Ook in Kroatië en Pakistan kon men een groei aan treffen terwijl er veel weerstand in de Baltische Staten plaats vond.

Weet u nog wat God's Plan is?

Is er Onvergankelijke, onbederfelijke, onaantastbare erfenis voor u weggelegd in de hemel?


Zoeken naar waarheid, studiemateriaal, Jehovah Getuigen, ex-Jehovah Getuigen en anderenOnze intentie is niet iemand te overtuigen om een godsdienst of klasse te verlaten om dan zomaar een andere te gaan vervoegen welke ons inziens even primitief zou zijn.

Ook dit platform beoogt niet dat de bezoekers hier zonder diepgaand onderzoek hun kerkgenootschap zouden verlaten. wij zijn er ons ook bewust van dat de kerkgemeenschap een veilige thuishaven kan zijn voor vele gelovigen.
Voor aleer men zulk een gemeenschap, waar men misschien al verscheidene jaren lid van is, verlaat moet er goed over nagedacht zijn en moet er een degelijk alternatief zijn. Dat alternatief moet niet een gelijkaardige instelling zijn waar men kwasie dezelfde gebruiken op na houdt of waar men eveneens  vast  houdt aan doctrinele regels.

Graag zouden wij hebben dat de bezoekers op dit platform uit meerdere strekkingen kwamen en hun geloofspunten en gebruiken met elkaar zouden willen delen. Hiervan kan iedereen leren, gelovige, niet gelovige en anders gelovige.

De mens moet beseffen dat hij niet alle wijsheid in pacht heeft. Vele dingen kunnen verschillend geïnterpreteerd worden maar ook met een zelfde zienswijze op een verschillende manier uitgelegd worden. Als Christenen moeten wij ook beseffen dat er heel wat dingen kunnen zijn die wij niet dadelijk inzien of goed begrijpen. Alles vergt tijd. Ook het leren uit de Bijbel. Vooraleer wij de Heilige Schrift echt goed begrijpen gaan er misschien verscheidene jaren over heen. Wij moeten die tijd durven nemen om inzicht te krijgen. Alsook moeten wij durven over dingen en meningsverschillen te praten.

De Heer Jezus Christus etaleert nooit echt een aparte klasse . Zijn intentie is niet geweest een bepaalde denominatie te beginnen.
Hij was zoals hij was en iedereen stond het vrij om hem al of niet te volgen. Ook vandaag hebben wij nog die vrije keuze.
Verscheidene individuen hoorden en zagen de man aan het werk en wensten deze arbeiderszoon van Joodse komaf te volgen. In deze Nazareen zagen zij  die beloofde Verlosser, de Messias die reeds voor meerdere jaren was aangekondigd door meerdere profeten, mannen van God.

De mensen namen in Jezus de Zoon van God waar en de eeuwige Redder van allen die in hem wilden geloven. En in essentie is dat wat er vandaag nog van elke burger gevraagd wordt: wil jij Jezus aannemen als jouw Heiland?

Met die aanname van Jezus Christus gaat het vandaag verder. Natuurlijk moeten wij verzekeren dat wij hem correct begrijpen, daar wij anders geen goede verhouding met hem kunnen hebben. Wij kunnen geen goede verstandhouding hebben met iemand die wij verkeerd  begrijpen of waarmee onze gedachten in tegenstrijd mee zijn.

Het droevige voorbeeld van de heersende stroming Christendom en de felle tegenstrijdigheid tussen haar en de Bijbel (beide praktisch en theologisch) hebben vele mensen hun kerk in dat Christendom doen verlaten. Vele mensen zagen een opening naar de benadering van de Wachttoren en de Getuigen van Jehovah ('JG' of Jehovah Getuigen). Die ernstige Bijbelonderzoekers komen in het leven van velen, eerst wat afschrikkend maar dan met een vernieuwde kijk doordat zij bewust worden van de vele leugens die hun kerken hadden voorgelogen. Met de overtuigingskracht en met een verzoek terug alleen naar de Bijbel te kijken worden diegenen die de waarheid werkelijk willen zoeken natuurlijk bekoord. Zij willen met jouw samen op zoek gaan naar waarheid en om de onbevreesd menselijke tradities af te keuren. Dat op zichzelf is geen slechte benadering. Vermoedelijk hebben de meeste lezers gezegd "Ja! akkoord"! voor deze benadering.

Verscheidene mensen beginnen ijverig aan een Bijbelstudie met de Jehovah Getuigen. Hun studieboekjes lijken een prachtige weg om hen meer inzicht te geven. Het vraag en antwoord systeem kan soms wel indoctrinaal tonen. Op bepaalde persoonlijke vragen komt geen antwoord of weet men aardig in te praten om ze te ontwijken.

Vroeg of laat gaan wij aanvoelen dat er toch een heel boel zaken zijn die wij ook zo maar moeten aannemen. Er wordt van ons dan ook verzocht om een heel pak studiemateriaal aan te nemen. Wij vinden ons dan met een heel pakket dat wij moeten aannemen maar ons lijkt verplichtingen op te leggen naar diegene die het ons voorzien heeft. Wie weet wordt er zelfs een beetje eens schuldgevoel aangekweekt.
Het aan te nemen studiemateriaal kan een prachtmiddel zijn om ons te onderrichten maar het kan ook voor velen tot een overlast worden. De lering heeft de neiging om ons een slaaf van een organisatie te maken, en onze eerste honger voor waarheid te zoeken en te vinden wordt vervangen door gehoorzaamheid aan een menselijke groep. sommigen werpen zich hierop volledig toe, anderen worden afgeschrikt en breken hun relatie met die vereniging af om verweesd achter te blijven.

Voor diegenen die zich volledig gaan toeleggen op het onderwijs van het Wachttorengenootschap bestaat het gevaar dat het wel een hartgrondige studiekeuze is maar ook een verslaving word naar godsdienst in plaats van naar het persoonlijk volgen van de Heer Jezus. Zij vullen gretig "tijdrapporten" in, zich zorgen makend over al of niet te tellen tijd die men van het verlaten van hun deur tot het terugkeren naar huis wordt uitgegeven zoals tijd... te "getuigen" of dat men slechts de tijd mag noteren welke eigenlijk uitgegeven is "om van deur tot deur te gaan"  die zou moeten opgetekend moeten worden. Anderen proberen alleszins genoeg uren in hun schriftje te krijgen om te kunnen gedoopt worden. Spoedig ontstaan ernstige inconsistenties tussen het geloof en de uitvoering van het geloof bij deze Getuigen.

Wij zouden die Jehovah Getuigen ook mede getuigen van Jehovah kunnen noemen omdat wij ook voorstander zijn om voor die Ene Ware God Jehovah te getuigen of te gaan verkondigen. Alsook beseffen wij maar al te zeer hoe belangrijk het geloof in God de Almachtige Vader is en hoe belangrijk de aanvaarding van de zoon van God, Jezus Christus is. Wij weten ook maar al te goed dat dé sleutel tot kennis daar in de Schriften ligt. Het zijn namelijk die Boeken der boeken die de Bijbel vormen die wij moeten bestuderen. Deze Heilige Schrift zal moeten instaan voor ons te onderrichten.

Het valt ons op dat meerdere mensen niet echt gelukkig uit hun relatie met de Getuigen van Jehovah komen. Zij mogen het echter niet als een tijdverlies zien of als een verloren kans. Het moest dan maar een tussenstap in hun leven zijn. en wie weet nog niet zo een slechte.
Anderen durven gewoon geen stap nemen en zien wel dat er verschillende zaken in hun godsdienst zijn die niet kloppen of vele vraagtekens oproepen. Maar zij durven er niet over praten. Zij durven zichzelf nog hun kerkgemeenschap in vraag stellen. En deze zijn dan slechter af.

Velen die met vragen zitten gaan deze dan wel onderdrukken en blijven met deze twijfels en vragen zitten zelfs tot zij diep ongelukkig en onopgeloste levens gaan leiden. De vol met vragen zittende zo maar volgende Getuigen van Jehovah gaan dan zelfs zich maar beter voordoen  voor alle goede verschijningen in de Koninkrijkszaal, waar zij geen vragen durven stellen die zouden kunnen teweegbrengen dat zij als ongelovigen zouden worden aanschouwd of als mensen die niet willen aannemen wat de 'Getrouwe en Beleidvolle Slaaf' hen opdraagt te geloven. Anderen erkennen uiteindelijk realiteit en breken uit hun godsdienstige verslaving, maar dan beginnen voor hen de problemen echt. Mensen die een verslaving stoppen zijn geneigd naar een andere te draaien - al was het alcohol, of om nog zulk een godsdienst of stel van geloof te vinden dat hen wordt voorgekauwd en waaraan zij zich kunnen wijden. Het erge is dat de gehele kerkgemeenschap van de Getuigen van Jehovah die zogenaamd afvallige gaat uitsluiten. Het worden verloren schapen of vissen op het droge.
Wat ons opvalt is dat die ex-Jehovah Getuigen ofwel helemaal afhaken ofwel volledig anti-niet-trinitariërs worden en expliciete voorvechters voor de Heilige Drie-eenheid. Dikwijls worden zij als het ware uit hun ketens verlost door de levendigheid in de Pinkstergemeente die met hun opwekkingsliederen en veel poe-ha hun helemaal kan bekoren.

Welke uw positie ook mogen zijn, of u nu atheïst bent of einzelganger of een waarheidszoeker, een moslim, Jood, Christen of een Jehovah Getuige of een ex-Jehovah Getuige, het speelt geen rol waar u vandaan komt, welk leven u reeds geleden heeft of wenst te leiden. Waar wij mee begaan zijn is indien u dingen wil delen met ons staan wij daar voor open en wensen wij u als toehoorder ook als medebelever te begeleiden op uw pad in uw leven waarin wij dan ook onze ervaringen en onze gedachten in alle liefde met u willen delen.

Het is vooral niet ons doel om aan u nog een "godsdienst" te geven om zich te onderwerpen.

Wij zijn hier u om u van materiaal te voorzien dat u zal helpen om te beslissen wat goed en wat slecht is over de wijze van leven of over het geloof dat u opnam van het Wachttorengenootschap of de WTBS. Hier wordt niets opgedrongen. Wel wordt er van iedereen die hier komt om tot het geloof te komen om zelf eigen beslissingen te nemen. Iedere van de lezers is hier zelf verantwoordelijk. Enkel u kunt dat stel van beslissingen maken. Wij kunnen hier slechts iedereen trachten aan te sporen en het liefst wat wij zouden hebben is dan dat u er alles zou aan doen om niet op te geven!

Waarom wij liefst zouden hebben dat u niet opgeeft in uw zoektocht, is omdat wij begaan zijn met u en uw toekomst. Voor iedereen rondom ons is het belangrijk dat zij de Waarheid kunnen vinden zodat zij kans maken om gered te worden.

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen die Ene Ware God leren kennen, omdat er slechts één God is. Ook is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen zijn zoon leren kennen. Want er is Zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, die voor u stierf.
God heeft de wereld de mogelijkheden gegeven om hem te leren kennen en om de weg naar eeuwig leven te vinden. De Bijbel is echt het woord van God en biedt alle mogelijke oplossingen. In die Heilige Schrift kunnen wij de antwoorden vinden.

Het Koninkrijk van God zal echt op aarde komen wanneer de Heer Jezus echt zal terugkeren. Er is de hoop van eeuwig leven in Christus.

Indien u uit de vereniging van het Wachttorengenootschap komt zal u misschien veel gelijkaardigheden vinden bij ons. Laat deze niet afschrikken. Ook voor diegenen die bang zijn voor de Getuigen laat u de naam van God niet doen bang hebben voor ons of anderen die de naam van God gebruiken.

Uw vereniging met de Wachttoren is, zijn wij zeker, een beduidende stad langs de weg in uw reis naar dat Koninkrijk van God, een stap op de ladder. Het was, een ervaring die onder de liefhebbende hand van God en volgens Zijn plan voor u niet slecht was en geen tijdverspilling. Voor niets wordt uiteindelijk verspild wanneer God in ons leven is, zelfs niet onze zonden, onze misverstanden, onze arme beslissingen... God verwerkt alle deze.

Indien u een Getuige van Jehovah bent of was kan u misschien boeiende lectuur vinden op:

Carelinks Network For Former Jehovah's Witnesses


If you are a Jehovah Witness or were the above site has perhaps some interesting views and literature for you.