Friday, 9 October 2020

2019-2020-2021 Twee seizoenen vol veranderingen #2

 Veel eisende veranderingen

In 2019 zagen wij in België al donkere wolken opdoemen. Wij kwamen alsmaar dieper in de rode cijfers te staan, waarbij niet bepaald een vooruitzicht was op een helpend inkomen. In het voorgaande seizoen 2019-2020 werden wij gedwongen om een nieuwe computer met backupsysteem aan te schaffen. Onze voorgaande had het helemaal begeven.

Alles moest ook werden teruggeplaatst, wat een gespecialiseerde firma vereiste en ons ook een zwaardere rekening bracht voor dat jaar. 2019 was al afgesloten met een deficit en nu kwamen er nog extra kosten bij.

Men mag niet vergeten dat voor het houden van een kerkgemeenschap er heel wat kosten zijn. Er moet een voorziening van kantoorruimte zijn, computers en I.T. middelen, internetvoorziening, telefoonvoorziening, biblesoftware en ander noodzakelijke software, waar allemaal een prijskaartje aan hangt. Alsook zijn er gas en electra die niet vergeten mogen worden, eveneens kosten voor auteursrechten, drukmateriaal, papier, post, enzovoort. Heel wat kosten staan er op de waslijst, maar betreft inkomens blijft er een lelijk leeg gat voor ons liggen.

Dit jaar worden wij nog eens met extra werk belast voor de websites in orde te brengen, maar moeten wij toch een manier gaan vinden om de hele zaak leefbaar te houden.

Tot nu toe werd er alsmaar uit mijn persoonlijke middelen geput, Maar mijn privékas als gepensioneerde is nu ook niet bepaald zo ruim dat mijn familieleden akkoord kunnen blijven gaan met het plunderen van de privé kas.

Het wordt hoge tijd om een manier te vinden om ons kerkwerk haalbaar te maken.

Ik bedel niet graag, maar wij zijn op een punt gekomen waar de negatieve balans te groot is geworden om nog algemeen aanvaardbaar te zijn. Er zal zeker iets moeten gaan veranderen in dit nieuwe seizoen. Ik hoop althans dat 2020-2021 hierbij een verandering in de goede richting mag brengen.

Zonder enige inkomsten voor het predikingswerk is het moeilijk om dit naar verwachtingen goed te blijven uitvoeren. Daarom doe ik vandaag een dringende oproep om ons in ons predikingswerk te steunen. Elke bijdrage is welkom.

U kan ons helpen door geld te storten op:

Giro rekening BE37 9730 6618 2528

BIC ARSPBE22

Met vermemelding: "Steun Belgische Christadelphians"

O help ons via een betaling met PayPal

> Voorgaande: 2019-2020-2021 Twee seizoenen vol veranderingen #2


+

  1. Bijdrage of contributie
  2. Onkosten
  3. Opbouw van een ecclesia en verbonden kosten
  4. Naar het einde van het jaar 2018 toegaand
  5. Contribution - Contributie, bijdrage
  6. Expenses, costs - Onkosten, uitgaven

No comments:

Post a comment