Friday, 9 October 2020

2019-2020-2021 Twee seizoenen vol veranderingen #3 Virtuele bijeenkomsten

 Voorgaande:

2019-2020-2021 Twee seizoenen vol veranderingen #1

2019-2020-2021 Twee seizoenen vol veranderingen #2

In 2019 kwam Covid-19 in de kijker en roet strooien in het algemeen omgaansleven, maar ook in het kerkelijk leven. Geen enkele denominatie kon de onzichtbare vijand ontlopen, ook al durfden veel evangelische kerken langer dan gewenst grote bijeenkomsten voorzien, met alle gevolgen van dien. In de evangelische gemeenschap werden al snel meerdere besmettingen vastgesteld waarbij meerdere leden de dood vonden (vooral in de bijeenkomsten in Frankrijk).

De Christadelphian gemeenschappen zagen al snel in dat het beter was om de diensten via het internet te houden. Overal werden virtuele bijeenkomsten voorzien. De vergaderingen werden zo veel mogelijk beperkt in levende lijve en werden hoofdzakelijk via video-streaming georganiseerd.

De Begische Christadelphians deden een oproep naar onze Nederlandse broeders om ook via het net samenkomsten te organiseren. Doordat de meerderheid daar wegens hun hoge leeftijd zich niet konden vinden in het electronisch vergaderen werd onze uitnodiging niet positief ontvangen. Onze kennisgeving van teleurstelling werd zelfs helemaal verkeerd geïnterpreteerd wat even voor wrijving zorgde en sommige minder aangename schrijfsels.

In ieder geval heeft België weer eens geprobeerd broeders en zusters uit de regio's van de Lage Landen samen te brengen (zoals zij ook al probeerden in 2014-2015) zonder succes.

Onder de Engelstaligen was de mogelijkheid om via het net te vergaderen en het Breken van het Brood te houden, wel een groot succes. Er waren nu zelfs meer aanwezigen op een virtuele dienst dan bij onze vroegere video-streamings van de zondagdienst.

Dit seizoen zien wij nog niet zo vlug bijeenkomsten in levende lijve ons weer gezellig samen brengen. Wij zullen ons dus genoodzaakt zien om verder op de electronica te vertrouwen voor onze bijeenkomsten.

Ook al vonden de leiders in Nederland dat de meesten te oud waren om zich met een computer te behelpen, nodigen wij nog steeds iedereen uit om met ons op het net te komen. Nederlandse jongeren die gedoopt zijn in het Christadelphisme zijn altijd van harte welkom om onze internet diensten bij te wonen. Verder nog durven wij ze bij deze ook uit te nodigen om uit hun schelp te komen en vragen hen om zich mee actief in te zetten voor onze geloofsgemeenschap.

Iedereen die zich geroepen voelt om zijn geloof te delen of over bepaalde onderwerpen te schrijven in het lichtpunt van de bijbel willen wij hierbij ook graag uitnodigen om zich als schrijver aan te bieden om mee teksten te plaatsen op onze websites.

+

Vindt ook:

 1. China staat open voor internationaal onderzoek naar oorsprong coronavirus
 2. Kaap van 800 000 besmettingen in België overschreden
 3. Onverantwoord gedrag van vele burgers
 4. Nieuwe sociale etiquette
 5. De Speeltijd is voorbij   
 6. Symptomen Covid-19
 7. Kort overzicht Corona gebeuren in België (januari – begin juni 2020)
 8. Het themanummer van ‘Met Open Bijbel’ voor 2020 #1 Dodelijkheid & Duidelijkheid
 9. Zij die de coronamaatregelen van de overheid een inbreuk op hun persoonlijke vrijheden vinden
 10. Corona - steden - groen & omgang met onszelf en de natuur
 11. De Belg wilt op vakantie gaan
 12. Waarom hebben we ‘iets’ of een andere ‘plek’ nodig – en hoe kunnen we er energie uithalen als we dat doen?
 13. Europe in Chaos for a Pandemic
 14. Coronavirus and Closure of the Christadelphian meeting rooms
 15. An infection that seemed to spread with ease
 16. A new start when the lockdown comes to an end
 17. Reason to preach #3 Time of increases of bad things

No comments:

Post a comment