Saturday, 25 December 2010

Love envieth not

Songs in the Night
Love envieth not. I Corinthians 13:4

HAVE I the love that "envieth not," the love that is generous, so that I can see others prosper and rejoice in their prosperity, even if, for a time, my own affairs be not so prosperous? This is true generosity, the very reverse of jealousy and envy, which spring from a perverted nature. The root of envy is selfishness; envy will not grow upon the root of love. Love rejoices with them that rejoice, in prosperity of every good word and work, and in the advancement in Christian grace and in the divine service of all who are actuated by the divine Spirit. Z'11-422 R4918:2 (Hymn 112)

Friday, 24 December 2010

Exceeding Great and Precious Promise


Exceeding Great and Precious Promise

"For your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. But seek ye first the kingdom of God, and His righteousness; and all these things shall be added unto you." Matt. 6:32,33

Let us seek the Kingdom as the preeminent matter of our lives. . . . If seeking the Kingdom seems to hinder some of our earthy prospects, so much the better. The Master said it must cost us our all. R5048:c2,p5 If the Kingdom was made first, all their earthly needs would be supplied. R5917:c2,p4
Enhanced by Zemanta

Thursday, 23 December 2010

Religieus apsect overslaand in Amerika

Slechts 47% van de Amerikanen van plan om religieuze diensten op kerstavond of eerste kerstdag bij te wonen, volgens een recente enquête.
28% is van plan het verhaal van de geboorte van Jezus te lezen of te vertellen uit de Bijbel, terwijl 34% zegt dat ze zal kijken naar "bijbelse kerst films"

Lees meer: Many skip Christmas' religious aspect (USA Today)

Building Solomon’s Temple

Dutch version / Nederlandse versie: Het bouwen van Solomons tempel

An exhibition “Building Solomon’s Temple” will be held from January 17 – May 27, 2011, in The Library and Museum of Freemasonry, Freemasons’ Hall, 60 Great Queen Street, London WC2B 5AZ, UK. Hopefully the snow will have disappeared by then.

For more than 200 years, the concept of Solomon’s Temple in Jerusalem had been central to organised freemasonry and had influenced its symbolism, architecture and ceremonies. Biblical scholars and early freemasons had only been able to use the few biblical references to construct their images of the Temple on paper and later on ceramics, textiles and glass. Napoleon’s expedition to Egypt reawakened interest in the Middle East.


Read more: Building Solomon’s Temple


Het bouwen van Solomons tempel

Van January 17 – Mei 27, 2011 zal een tentoonstelling “Building Solomon’s Temple” plaatsgrijpen  in The Library and Museum of Freemasonry, Freemasons’ Hall, 60 Great Queen Street, London WC2B 5AZ, UK.

Voor meer dan 200 jaren was het begrip van de Tempel van Salomon in Jeruzalem centraal geweest voor de georganiseerde vrijmetselarij en had het zijn symboliek, architectuur en ceremonies beïnvloed. Bijbelse geleerden en vroege vrijmetselaars hadden enkel de weinige bijbelse referenties kunnen gebruiken om hun beelden van de Tempel op papier te zetten en later op keramische, textielproducten en glas. De expeditie van Napoleon naar Egypte wekte vroeger terug  interesse in het Midden-Oosten

De formatie van een Engelse loge in Jeruzalem was het resultaat van de opening op het gebied van archeologie en toerisme van het midden van de negentiende eeuw waarin vele vrijmetselaars werden betrokken. Vrijmetselaars zoals de Amerikaan Robb Morris en Sir Charles Warren reisden naar Jeruzalem voor archeologische opgravingen en schreven over hun bezoeken. Het herstel van archeologische overblijfselen en de ontwikkeling van toerisme gaven hen de gelegenheid om terug tastbare fragmenten te brengen om Engelse logekamers in te richten en de denkbeeldige Vrijmetselaarstempel te versterken.


Lees meer: Building Solomon’s Temple

Engelse versie / English version: Building Solomon’s Temple

Atheïsme en feestdagen

Naar het einde van het burgerlijk jaar hebben wij enkele feesten die zich beroepen op en christelijke traditie, alhoewel zij uit heidense feesten voorkomen. Het is zo ver gekomen dat er zelfs atheïsten en vrijzinnigen zijn die zich tegen deze feesten en hoe mensen er mee omgaan verzetten.

Worden deze atheïsten niet gefrustreerd doordat  zij geneigd zijn de staat van hun persoonlijke wereld op zijn best te zien zoals zij naar hun beperking deze kunnen waarnemen?
De overgrote meerderheid van atheïsten en agnostici houden van het principe leef en laat leven; maar dit is voor de meerderheid van Christenen ook het zelfde geworden. Enkelen hebben nood aan een argument om hun geloof te versterken. Ook hebben vele mensen nood aan een opgelegde periode om aan anderen te denken of om aan liefdadigheid te doen. Getuige hier van ook de succesvolle televisieshows voor een of ander benefiet. Het is alsof de mensen uit hun eigen daar niet toe komen. Ergens hebben zij een forseerder nodig of een sleutel die hen aan draait. Liefst is daar dan nog een glazen huis bij (zoals de actie in het glazen huis van Radio Brussel) waar zij hun voyeurisme dan toch nog bot kunnen vieren.

De onrechten van het leven zullen uiteindelijk nooit overwonnen kunnen worden in dit wereldbestel. Alsook zijn zij  beperkt  volgens de beoordeling 'wat u ziet is wat u krijgt'. In deze beschaafde wereld hebben ook bepaalde Christelijke organisaties zeer veel macht gekregen. De Kerk speelt dan een overheersende maar ook beperkende rol voor de vrijdenkers. De feesten zoals Sinterklaas en Kerstmis trekken alle aandacht en worden door de markt goed uitgebuit. De winkelrekken trachten de mensen te bekoren en helemaal te veroveren.

De "standaard gelovigen" en het gewone volk vindt het niet onaardig om in de luren gelegd te worden en speelt het spel graag mee. Zij vinden dan weer diegenen die het traditionele gebeuren afwijzen maar niets. Dat zijn de "flauweriken" of "noops".
Zij die op zoek zijn naar het ware geloof hebben door het inzicht in de Heilige Schrift kunnen ontdekken dat heel wat traditionele feesten niet stroken met wat er in de Bijbel staat. Het vereren van een heilige man die zogezegd nu zou rondtrekken en pakjes uit delen, ook al zou het een leugentje om best wil zijn, strookt niet met een houding die gelovigen horen aan te nemen. Of het nu Sint Nicolaas of Sancta Claus de Kerstman is.
Beseffende dat Jezus op 17 Oktober -4 van deze tijdrekening geboren is kunnen wij misschien wel nog deze donkere dagen het licht in de huiskamer laten schijnen en de geboorte van de Messias herdenken, maar wij moeten wel opletten er geen heidense connectie mee te infiltreren. Ook moeten wij als gelovigen aannemen dat neit iedereen in de familie hetzelfde geloof aanhoudt en dan kunnen wij beter inschikkelijk zijn om hen niet verder af te schrikken van het ware geloof. Nu kunnen wij eerder zulke gelegenheden gebruiken om de waarheid te verkondigen.

Gelovigen weten dat dingen beter zullen zijn. Zij weten dat het volgen van Gods geboden hen dichter kan brengen naar dat beloofde ideaal in het hier en nu en dat de voor het ogenblik ontkende of hun niet gegunde gerechtigheden door de gebeurtenissen van hun persoonlijke leven tengevolge van hun trouw aan God zullen maken dat zij later erfgenamen zullen mogen zijn van een voortreffelijk leven om eeuwig van te genieten.

De atheïsten hebben niets om aan vast te houden buiten dit alledaagse leven met zijn beslommeringen en zijn beperkingen. Het kan gerust zijn dat zij naar de buitenwereld doen toeschijnen dat zij er geen verdere behoefte aan hebben dat dit leven anders zou verlopen of dat er na hun dood nog verder iets zou moeten komen. voor hen zal het hier en nu ten einde lopen bij hun dood en hoeft er verder niets meer te zijn. Het is mooi, zou je kunnen zegen als dat eht enige hoeft te zijn. Maar wij hebben dat prachtig vooruitzicht dat wij door de komst van Jezus van Nazareth en zijn zoenoffer gerechtigheid kunnen genieten en het vooruitzicht hebben gekregen op een beter eeuwig leven. Waarom zouden wij ons dat niet gunnen. Waarom zouden wij voor al die moeilijkheden die wij hier op aarde te verduren krijgen geen beloning mogen krijgen voor het volharden?

Wanneer men zich moet tevreden stellen met de atheïstische geloofsbelijdenis dat er geen God is en geen verder leven na de dood kan men begrijpen dat er onder die vele ontkenners van het bestaan van God en in het bestaan van de Verlosser Christus Jezus, er zo velen zijn die minder vreugdevol door eht leven gaan om niet te zeggen met hun kin op de grond hangen. Zij die de ultieme gerechtigheid, vrede of liefde nooit zullen ervaren; zij kunnen niet voorbij de vernietiging in dood kijken.  Geen wonder dat zij zo mopperig zijn.

Laten wij deze donkere dagen gebruiken om meer licht in hun huiskamers te brengen en om het Goede Nieuws van de Verlosser onder ogen te brengen.

Zalig Kerstfeest.

What Jesus sang

As Christmas Eve approaches, monks and nuns in their monasteries will chant Midnight Mass and many of the world's one billion Christians will sing some sort of Christmas music, secular or sacred. And so, we ask: What did Jesus sing? The answer is not simple. But perhaps of even greater importance is the question of whether what Jesus sang influenced the future liturgical music of the Catholic Church, which came to be known as Gregorian chant.

Jesus knew how to recite, rather than perform, the scriptures -- a practice that developed in the more than 300 synagogues that existed in Jerusalem before the Romans destroyed the Temple. This oral tradition of synagogue cantillation has survived unbroken among the Jewish people for more than 2,000 years and still flourishes today. Over the centuries communities in Spain, Eastern Europe and as far away as Iraq, Persia, Yemen and Uzbekistan have developed their own unique styles of cantillation.

Anthropologist Geoffrey Clarfield, writing in a leading Canadian newspaper, explores the relation between the synagogue music of Jesus’ time and Gregorian chant.
The Sacred Bridge, a CD recording that features Psalm 114, “oscillates between Latin and Hebrew, Gregorian chant and synagogue cantillation,” writes Clarfield. “The melodies are identical and despite the alteration between Hebrew and Latin you would think you were listening to the same song. In fact, you probably are, for no doubt this is a distant echo of what Jesus sang.”
Source(s): these links will take you to other sites, in a new window.

What did Jesus sing?

At the Passover Seder Jesus and his disciples most likely recounted, in story and song, the exodus of the Jewish people from their bondage in Egypt over a thousand years earlier. In verse 30 we are told that "when they had sung the hymn they went to the Mount of Olives." 

Anthropologist Geoffrey Clarfield, writing in a leading Canadian newspaper, explores the relation between the synagogue music of Jesus’ time and Gregorian chant.

The Sacred Bridge, a CD recording that features Psalm 114, “oscillates between Latin and Hebrew, Gregorian chant and synagogue cantillation,” writes Clarfield. “The melodies are identical and despite the alteration between Hebrew and Latin you would think you were listening to the same song. In fact, you probably are, for no doubt this is a distant echo of what Jesus sang.”

Source(s): these links will take you to other sites, in a new window.

Revival of Jesus’ language at Oxford


Christ's endangered language gets new lease of life in Oxford

Jim Caviezel plays Jesus Christ in Mel Gibson's The Passion of the Christ, which is in Aramaic An Aramaic course offered by Oxford University is drawing scores of scholars from as far afield as Liverpool and London .
Some 56 scholars are now studying the Aramaic language there, outpacing the number of those currently studying classical Greek.It is the language that Christ spoke, but is regarded as "endangered" with ever fewer scattered groups of native speakers.
David Taylor has previously taught the language to groups of two or three people in his study, and was astounded by the turnout for his first public lesson. Though a few fell by the wayside, more than 40 stayed the course until the classes ended in time for Christmas.
John Ma, an Oxford classicist and one of the leaders of Project Arshama which organised the lessons, said: "You would probably have to go back 2,000 years to find a room so full with people speaking Aramaic – the time when Jesus would have been speaking the language."
Dialects of Aramaic – a 3,000-year-old language once spoken by millions across the Mediterranean and near east, from Syria to the borders of India – are still spoken, but Taylor believes the war may push it to the verge of extinction in Iraq.
His students were learning imperial Aramaic, from his own newly devised grammar, which is intended to be easier to learn as a beginner. They were not entirely convinced. Boris Chrubasik, an Oxford classics graduate, said: "Getting used to a semitic language is all but easy, and when the radicals start dropping one gets upset." However, he insisted staunchly: "Learning Aramaic is fun."
Most of the students were postgrad classicists like Chrubasik, but some theologians and biblical scholars came too.
Ma, a fellow and tutor at Corpus Christi, took the lessons himself and is beginning to dream in Aramaic. Very dull dreams, he admits. "Mostly verb paradigms (since there's some rote learning, as with other languages) and once saying to someone, 'Mindeam la avdeth anah' … I didn't do anything."
And he ruefully quotes a fellow student on mastering a particular vowel sound, "a guttural throat sound not unlike incipient vomiting".
However, after two lessons he could read in the original the words spoken by Christ on the cross: "My God, my God why did you forsake me." After eight, he realised to his surprise that he could understand the Aramaic dialogue in Mel Gibson's 2004 film The Passion of the Christ.
"It was very satisfying, it's not always like that when you learn a new language," he said.
The lessons were organised by Oxford University's classics faculty and faculty of oriental studies as part of Project Arshama, a collaboration between the universities of Oxford and Liverpool, funded by the Arts and Humanities Research Council. The project is focused on one of the treasures of the vast Bodleian library, the 13 Arshama letters, written on leather in the Persian empire in the 5th century BC – priceless to scholars because so many documents on parchment or clay have not survived. There will be a seminar and an exhibition on the letters next summer.
Ma has supplied some useful Aramaic phrases for the season (with a nervous eye on his tutor, because he's not quite sure he's got all his vowels right):
• "Shelam biznah qodemay, ap tamah qodemayk shelam", from a letter written 2,500 years ago, translates as "Peace here before me, and also peace over there before you", but colloquially means "I am well, and hope you're well too".
• "Anah rahem leki" (from a man to a woman) and "Anah rahmah lak" (from a woman to a man), which means "I love you".
• "Shelam we sherarat saggi hawseret leki" for "I have sent you peace and much strength".

Invitation to all who believe

Folio 27r from the Lindisfarne Gospels contain...
Folio 27r from the Lindisfarne Gospels contains the incipit Liber generationis of the Gospel of Matthew. (Photo credit: Wikipedia)
In the gospel there is an invitation to all who believe what God has  promised, to share with Christ in his kingdom, glory, and joy, which invitation is given on certain conditions well defined (1 Thess. 2:12; ; Matt. 25:21) faith in the things covenanted to Abraham and David, and in those taught concerning Jesus, in the Old and New Testaments; immersion into the name of the Father, Son, and Holy Spirit; and thenceforth a life of without which no one will be approved and promoted to the honour and glory of the kingdom ().

John Thomas. (1990; 2002). Comments from Brother Thomas (Pagina 2). Logos Publications.


+++
2013 update:
Enhanced by Zemanta

Hope as long as you live


Let the past behind you but consider today the following...  


Hope that you live so long as you want,
but more important:
that you just hope as long as you live!

"And Yahweh,
Jehovah your God,
shall make you plenteous in goods,
in the fruit of your body,
and in the fruit of your cattle,
and in the fruit of your ground,
in the land which Jehovah sware unto your fathers to give you.

 


Dutch version / Nederlandse versie: Hopen zolang je leeft

Hopen zolang je leeft


Laat het verleden achter jou maar overdenk vandaag het volgende...


Hoop dat u zo lang leeft als u wilt,
maar wat belangrijker is:
dat u net zo lang hoopt als u leeft!
' Op de grond die Jahwe,
Jehovah uw God,
uw vaderen onder ede beloofd heeft,
zal Hij u rijke overvloed schenken in alles,
in de vrucht van uw schoot,
in de vrucht van uw vee
en in de vrucht van uw grond.
'
Deuteronomium 28:11

Engelse versie / English version: Hope as long as you live

+++
2016 linkupdate

Past behind me

I pray to be aware that the past lies behind me, really no matter how.  

I pray that I look at
each hour of each new day
full courage, hope and expectation.
Amen


Dutch version / Nederlandse versie: Verleden achter mij

Verleden achter mij

Beste, jouw gebed voor vandaag is...

Ik bid om het besef dat het verleden, hoe dan ook, echt achter mij ligt.

Ik bid dat ik elk uur van elke nieuwe dag
 vol moed, hoop en verwachting tegemoet mag zien.
Amen

Engelse versie / English version: Past behind me

Grote Moeder wees voor wezen

Hoe meer dan een ongeluk iemand er niet door haalt, maar haar doet doorzetten.

Xu Yuehua (55) verloor haar benen toen ze als twaalfjarig meisje geraakt werd door een trein terwijl ze steenkool aan het rapen was langs de spoorbaan. Ze verloor in haar kinderjaren ook beide ouders en werd uiteindelijk opgenomen in het Xiangtan weeshuis in de provincie Hunan toen ze 17 was. Tijdens haar verblijf in dat weeshuis leerde zij 'lopen' door middel van twee krukjes en ging aan het werk, het personeel ondersteunend bij de verzorging van de andere kinderen. Xu begon met het wassen, voeden, luiers wisselen en schoonmaken en ze maakte zelfs schoenen voor de wezen. In de afgelopen 37 jaar heeft Xu al meer dan 40 krukjes versleten en meer dan 130 kinderen grootgebracht die haar allemaal 'Big mum' noemen. Een van de eerste kinderen die onder haar hoede kwam, Sheng Li, is ervan overtuigd dat Xu haar het leven gered heeft. "Zonder 'Big Mum' was ik al lang geleden overleden. Het geluid van haar krukjes was het mooiste geluid dat ik maar bedenken kan" zei ze. In 1987 trouwde Xu met Lai Ziyuan, een verbouwer van groente voor het weeshuis. Drie jaar later werd hun zoontje Lai Mingzhi geboren, maar Xu bleef ook voor de weeskinderen zorgen. "Ik ben niet zo'n 'groots' persoon", zegt Xu, "maar ik doe wat ik moet doen, ik geef die arme kinders moederlijke liefde."

http://farm6.static.flickr.com/5169/5280466263_ae06b3044a.jpg

Wednesday, 22 December 2010

Apple of Gods eye

“For  thus saith Jehovah of hosts: After glory hath he sent me unto the  nations which plundered you; for he that toucheth you toucheth the apple  of his eye.”(Zechariah 2:8 ASV)

God has revealed himself to the world in ways that we can understand.  He has given us His Word in which He also shows His concern about the  Jews – God’s people and the ‘apple of his eye’ (Zechariah 2:8).

God chose Israel as a nation to show forth his glory:
“For  thou art a holy people unto Jehovah thy God: Jehovah thy God hath  chosen thee to be a people for his own possession, above all peoples  that are upon the face of the earth.” (Deuteronomy 7:6 ASV)

God said that the Jews are the evidence of his existence:
“Ye  are my witnesses, saith Jehovah, and my servant whom I have chosen;  that ye may know and believe me, and understand that I am he: before me  there was no God formed, neither shall there be after me.” (Isaiah 43:10  ASV)
Genesis chapter 12. God made promises to  Abraham, the first Jew – that  he would have descendants (the Jews), a  land (Israel), that because of  him not just they but the whole world  would be blessed. Jehovah  made further promises to Abraham's ancestors ,   Isaac and Jacob.

Much  later, in Galatians 3 verse 16, we learn  that these promises also refer  to Jesus Christ: “To Abraham and his  seed were the promises made,” and  that seed (descendant) is Jesus.The  covenant later  opened out to include people of all races who are  faithful (Galatians  3:28-29;  Psalm 103:17-18; Psalm 50:16-23).

There  are prophecies about the nation that are yet to be fulfilled. All  the  indications are that they will be fulfilled soon. (Read Zechariah   chapters 12 and 13.)

Read more about it in:

Tuesday, 21 December 2010

Anglicans to Catholic Church

1,000 Australian Anglicans to enter Catholic Church?

The head of the Traditional Anglican Communion (TAC) believes that approximately 1,000 Anglicans will enter the Catholic Church next year under the terms of Anglicanorum Coetibus. . . .

Significance Queen Elizabeth II in relation to Bible prophecy

Andy Walton wrote on the significance of Queen Elizabeth II in relation to Bible prophecy.

Click here to download a PDF of the slides. (7mb)
Within the PDF is the link to download the AUDIO.

Weekly World Watch 14th Nov - 18th Dec 2010‏

$Account.OrganizationNameWeekly World Watch 14th - 20th Nov 2010‏


CLICK HERE FOR THIS WEEKS WWW

In this weeks WWW

Jerusalem centre of new row
Russia in Lebanon - what are they interested in?
Nations need to cede power to Europe!
Is God's hand behind the drought in Israel?


Weekly World Watch 21st - 28th Nov 2010‏

CLICK HERE FOR THIS WEEKS WWW

In this weeks WWW

A new law about Jerusalem
New ambitions for Russia
A new record for the world temperatures
A new war beginning...?


Weekly World Watch 28th Nov - 4th Dec 2010‏


CLICK HERE FOR THIS WEEKS WWW

In this weeks WWW

Which nation has recognised a Palestinian State?
Wikileaks - the fallout
Fires in Israel - what's the link to ancient history?
and more!Weekly World Watch 5th - 11th Dec 2010‏

CLICK HERE FOR THIS WEEKS WWW

In this weeks WWW

More nations recognise a Palestinian State
The peace process comes to an end
Russia looks to "loot" in Lebanon
Worldwide corruption hits new highs


Weekly World Watch 12th - 18th Dec 2010‏


CLICK HERE FOR THIS WEEKS WWW


Even more nations recognise a Palestinian State
What is a leviathan and what has it to do with an up coming visit by the Russian president to Israel?
North Korea v South Korea = King of the North v King of the South


Carol Service

Thursday 23rd December 2010 Westleigh Christadelphians
7:30pm – 8:45pm
Start your family Christmas outside with us, carols and roast chestnuts, a warm inviting service inside celebrating the birth of Jesus, followed by mince pies and mulled wine.

Wednesday, 15 December 2010

Citizens to take an oath of loyalty to Israel

The Israel Democracy Institute’s latest Democracy Index reports that 54 percent of Israelis favour requiring citizens to take an oath of loyalty to Israel as a “Jewish and democratic state” as a condition for being allowed to vote. This bad idea should be opposed on principled and pragmatic grounds alike.
Of the approximately 7.23 million Israelis in 2009, about 76% were counted as Jewish, though some of those are not considered Jewish under Orthodox Jewish law. Since 1989, nearly a million immigrants from the former Soviet Union have arrived in Israel, making this the largest wave of immigration since independence. In addition, an estimated 105,000 members of the Ethiopian Jewish community have immigrated to Israel, 14,000 of them during the dramatic May 1991 Operation Solomon airlift. 32.9% of Israelis were born outside of Israel.
Story here. . .

Marcus' Space

http://marcusampe.wordpress.com/
Just another WordPress.com site with thoughts by Marcus Ampe

WordPress Blog by Marcus Ampe. Continuation from the Windows Live Spaces.
+ Een stekje waar Marcus Ampe enkele gedachten neerpent die vallen buiten het bereik van de verscheidene andere platformen waar hij op schrijft. dit platform is een verder zetting van de vroegere Windows Live Space van hem.

Belgian Biblestudents – Belgische Bijbelstudenten

http://belgianbiblestudents.wordpress.com/

Mainpage of the Belgian Biblestudents. Looking in the Bible to find the Truth and comparing it with what people make of it. - Hoofdwebpagina van de Belgische Bijbelstudenten waarin wordt gekeken naar wat er in de Bijbel staat en wat mensen er van maken.

Wednesday, 8 December 2010

Wie gaat er tegen ons zijn

If God is for us, who can be against us?


Who' s going to be be against us?

If God is for us, who can be against us?


Hanukkah Feast of light

In 167 BCE, Jason did away with Jewish law and rebuilt Jerusalem in a Greek model. This included banning genital mutilation and Jewish sacrifice, permitting Jews to marry gentiles and instituting an internationalist program exemplified by participation in the Olympic Games.

J.A. Myerson calls for celebrating the Hellenistic Jews and their struggle, rather than the violent extremists and their victory.  The greatest Jewish tradition is not one of following any commandments whatever, but rather of investigating, examining, discovering. The secular Jewish tradition holds that it is through those processes that one learns truth, not through the revelation of commandment.

Read more in: Rethinking Hanukkah: The Dark History of the Festival of Lights

Tot het Joodse of het Christelijk geloof behorende

Op WordPress kan men een heel interessant debat volgen naar aanleiding van een schrijven van Jacqueline Moss over haar identiteitscrisis. Dochter zijnde van een Joodse man en een Katholieke vrouw wordt zij door de Joodse gemeenschap niet aanzien als een Joodse terwijl zij zelf zich Joods voelt. Reeds van uit haar kindertijd werd zij tot het Judaïsme aangetrokken alhoewel zij het Joodse geloof niet echt praktiseerde. Ook in de Katholieke gemeenschap is zij niet echt actief betrokken doordat zij een diepgeworteld wantrouwen heeft in elke vorm van georganiseerde religie.

De vraag die gesteld wordt is eigenlijk waar het geloof ligt. Wie bepaald waartoe jij behoort?

De Joodse zoals elke andere godsdienst identiteit worden bepaalt door veel factoren.  Godsdienst en cultuur zijn complex en die een Jood of geen Jood is hangt dikwijls af van die factoren en van aan wie je die vraag stelt. Alsook van welk stel van standaarden en welke denominatie men wil gebruiken om tot een besluit te komen.

De schrijfster waarschuwt ook dat indien in de Verenigde Staten en veel van de Westelijke Wereld de Joodse onderneming vermengde huwelijken en de kinderen, die de producten van zulke huwelijken zijn, er van blijft weigeren om aan te nemen, de Joodse gemeenschap echt in gevaar zal van uitsterven zal komen. Judaïsme en Joodse identiteit veranderen en de wereld, met in bijzonderheid de Joodse Gemeenschap, zou daar rekening mee moeten houden.

Lees haar artikel:(My) Jewish Identity Crisis op the Busy Signal

... I have been told by Jews and Gentiles alike that I am not Jewish.  This struggle with Jewish identity was brought into sharp focus by the experience of one of my close friends (who is not Jewish), as she faced her own struggle with Judaism and Jewish identity as her wedding to her Jewish fiancé approached. ...

... One of the reasons my friend was hesitant to convert was because she did not want to be a member of a religious community that rejected her–and her marriage–as a non-Jewish person of mixed race.  In the Jewish community, the issue of interfaith marriages is very contentious.  Some Temples and denominations openly accept intermarriage, but the Jewish establishment vehemently rejects intermarriage, claiming it is the leading cause of the dying out of Jewish practice, religiosity, and even the Jewish “race”.  Many Rabbis will not perform marriages for interfaith couples.  Despite this, intermarriage rates among Jews are high, and so are the numbers of children born to those interfaith couples.   ...

To me, Jewishness–and other religious and cultural identities–are not something that can only be passed from mother to child.  Jewishness not just a religious, but a cultural identity.  And how does it make any sense for boards of Rabbis to decide who is and is not Jewish, simply based on the faith of ones’ mother?

... Jewish identity, religion, and culture are complex, and who is a Jew or not a Jew often depends on who you ask and by what set of standards and what denomination one uses to make that determination. ...

Tuesday, 7 December 2010

Merry Christmas with the King of Kings

On Nov.13 2010 unsuspecting shoppers got a big surprise while enjoying their lunch. Over 100 participants in this awesome Christmas Flash Mob. This is a must see!

This flash mob was organized by http://www.AlphabetPhotography.com to wish everyone a very Merry Christmas!

Special thanks to Robert Cooper and Chorus Niagara, The Welland Seaway Mall, and Fagan Media Group.

******

Monday, 6 December 2010

Christmas, Saturnalia and the birth of Jesus

The days are shortening already for some a time.  It always becomes quicker dark and there is now not many light during the day. 

Over a few days a celebration would take place in many houselholds, by which trees are decorated and one not only in the tree extra lights are brought in, but also around the houses.  Extra light and atmossphere bringers can be welcome now.  But we must be conscious that we focus us rightly. 


Christmas as generally celebrated today is one of many carry-overs from Roman Catholicism
that survived the Reformation. Historian Will Durant reminds us that Roman Catholicism grew out of the merger between paganism and Christianity that took place under Constantine in the early 300s. Commenting upon the resulting "Christianization" of the Roman Empire, which Reconstructionists such as Coalition on Revival (COR) director Jay Grimstead look back to fondly as a model of what they hope to achieve, Durant wrote:

Paganism survived...in the form of ancient rites and customs condoned...by an often indulgent Church....Statues of Isis and Horus were renamed Mary and Jesus...the Saturnalia [Festival of Saturn in celebration of the winter solstice] was replaced by Christmas celebration...[ I]ncense, lights, flowers, processions, vestments...which had pleased the people in older [pagan] cults were domesticated and cleansed in the Ritual of the Church....

In spite of its pagan/Roman Catholic origins and crass commercialization, we can perhaps rejoice that Christmas annually brings a reminder of the Savior's birth. Unfortunately, however, Christmas festivities generally perpetuate the confusion concerning who Jesus Christ really is, why He came, and what He accomplished.
This is not surprising, considering the misunderstandings even among His own disciples at the first advent--and the far greater confusion that the Bible warns will precede His second coming.

 
Christmas is only a few weeks away, and it's meant to be a celebration of the birth of Jesus Christ, but how many people celebrate Christmas in ignorance of who Jesus actually is?
I'm sure you know who Jesus is, but download it anyway and forward it to your friends who might not know. This is a great time of the year to tell people about God and his plan for the earth as many are often more willing to listen because of all the Christmas celebrations going on around them. Use every opportunity possible to make the saving name of Jesus known to those around you this Christmas!

Free eBook - Who Is Jesus?

Dutch version / Nederlandse versie:Kerstmis, Saturnalia en de geboorte van Jezus

Kerstmis, Saturnalia en de geboorte van Jezus

De dagen zijn al een tijdje aan het verkorten. Het wordt steeds vlugger donker en er is niet veel licht over dag.

Over enkele dagen gaat men een feest vieren waarbij bomen worden versierd en men niet enkel in de boom extra lichtjes brengt maar ook rond de huizen. Extra licht en sfeerbrengers kunnen nu wel welkom zijn.
Maar wij moeten bewust zijn dat wij ons juist focussen.

Kerstmis zoals het vandaag gevierd wordt in onze contreien is een algemeen overblijfsel van  vele Romeins katholicise aangelegenheden welke de Reformatie overleefde en waarbij ook nog tradities van het Germaanse Rijk werden overgenomen.

 Historicus Will Durant herinnert ons dat Romeins katholicisme uit de fusie tussen heidendom en christendom groeide die plaatsgreep onder Constantinus in de vroege jaren 300.

Durant schreef:

Heidendom overleefde. ..in de vorm van oude riten en gewoonten. ..bij een dikwijls toegeeflijke Kerk. ...Beelden van Isis en Horus werden herdoopt in Maria en Jezus. ..de Saturnalia of Uitspatting [Festival van Saturnus voor de viering van de winterzonnewende] werd vervangen door Kerstmis viering. ..[1] wierook, lichten, bloemen, processies, liturgische gewaden. ..welke  de mensen hadden behaagd in oudere [heidense] culturen werden verhuiselijkt en 'gereinigd' in het Ritueel van de Kerk. ...

Ondanks zijn heidense/rooms-katholieke oorsprongen en onbeschofte commercialisering kunnen wij ons misschien verheugen dat Kerstmis jaarlijks een herinnering aan de geboorte van de Redder brengt. Jammerlijk, nochtans, vereeuwigen Kerstmis feesten algemeen de verwarring aangaande die Jezus Christus echt is, waarom Hij kwam en wat Hij bereikte. Dit is verrassend genoeg niet, in Overweging de misverstanden zelfs onder Zijn eigen volgelingen tijdens de eerste komst -- en volgens de Bijbelse waarschuwing de grotere verwarring die aan Zijn tweede komst zal voorafgaan .

Kerstmis is nog maar enkele weken van ons af en het zou dan een viering van de geboorte van Jezus Christus moeten betekenen, maar hoe veel mensen vieren Kerstmis in onwetendheid van wie Jezus eigenlijk is?

Ik ben zeker dat u weet wie Jezus is, maar download het onderstaande document toch maar en vertoon het aan uw vrienden die het misschien niet weten. Dit is een geweldige tijd van het jaar om mensen over God en zijn plan voor de aarde te vertellen nu velen dikwijls gewilliger zijn om te luisteren wegens alle Kerstmis vieringen  die verder rond hen door gaan. Gebruik iedere gelegenheid die mogelijk is om de reddende naam van Jezus bekend te maken naar diegenen die deze Kerstmis rond u zijn!

Gratis eBook - Wie Is Jezus?  > Free eBook - Who Is Jesus?

Engelse versie / English version: Christmas, Saturnalia and the birth of Jesus

Onze Vader


******
Our Father who art in heaven
First, Seek the Kingdom of God

***
***

Friday, 3 December 2010

Herziene Statenvertaling beschikbaar voor het publiek

Vandaag komt de Herziene Statenvertaling uit, een nieuwe uitgave die de aloude Statenvertaling weer bereikbaar wil maken. De reacties vanuit de kerken zijn verdeeld.

Sommigen beweren dat deze minder betrouwbaar zou zijn dan de originele Statenvertaling van 400 jaar geleden maar ons lijkt dat onterrecht. Reeds enkele jaren gebruiken wij de Herziene Statenvertaling teksten zoals zij klaargestoomd werden en hebben ze op dit platform en andere van onze webstes reeds gebruikt.

Er zijn er die zelfs beweren, dat de HSV een list van de duivel zou zijn,. Op dat vlak vrezen wij persoonlijk niets daar wij weten dat de duivel het kwaad is dat in ons zelf is, maar diegenen die geloven in een buitengewoon kwaaddoend wezen zien daar heel wat anders in.

Bijbeltekst: uit de Statenvertaling (1637), de Herziene Statenvertaling (2010) en de Nieuwe Bijbelvertaling (2004). Misschien helpt de vergelijking je een oordeel te vormen.

Romeinen 8:7-9

Statenvertaling “Daarom dat het bedenken des vleses vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich der wet Gods niet; want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen. Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in den Geest, zo anders de Geest Gods in u woont. Maar zo iemand den Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe.”

HSV “Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Maar u bent niet in het vlees, maar in de Geest, wanneer althans de Geest van God in u woont. Maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is niet van Hem.”

NBV “Onze eigen wil staat vijandig tegenover God, want hij onderwerpt zich niet aan zijn wet en is daar ook niet toe in staat. Wie zich door zijn eigen wil laat leiden, kan God niet behagen. Maar u leeft niet zo. U laat u leiden door de Geest, want de Geest van God woont in u. Iemand die zich niet laat leiden door de Geest van Christus behoort Christus ook niet toe.”

HSV aankondiging op YouTube

***

Thursday, 2 December 2010

Israel Antiquities Authority

Last month the Reshut haAtiqot (Israel Antiquities Authority, IAA) celebrated its 20th anniversary. As part of its 20th anniversary celebrations, the Israel Antiquities Authority announced its plan to digitize the complete remains of the Dead Sea Scrolls to make them available to the public on line. In order to do this the IAA has teamed up with Google's Israel Research and Design Centre in a $3.5 million project.

Archaeology in Israel Update --October November 2010

Wednesday, 1 December 2010

New articles by Andy Walton

Andy Walton gave a talk recently on the significance of Queen Elizabeth II in relation to Bible prophecy.
Click here to download a PDF of the slides. (7mb)
Within the PDF is the link to download the AUDIO.

Another article you may be interested in is about how Jesus might return.
Click here to download the PDF of this article.

Another new article is on the question of God's involvement in the earthquake in Haiti.
Click here to download the PDF of this article

Weekly World Watch 7th - 13th Nov 2010‏

This weeks

Weekly World Watch 7th - 13th Nov 2010‏

is now available.

$Account.OrganizationName
To view it please click on the following link. You can either open it and view now.
Or you can save it and view it later. It may take a minute to download.

If you are not able to download please reply to this email requesting the WWW as an attachment. I will then email the WWW to you as an attachment. This may take a day or two as it is not automated!

CLICK HERE FOR THIS WEEKS WWW

In this weeks WWW

Israel condemned for Jerusalem building
Europe wants to be a superstate
Violence in London
and more!

Verbum Domini

In het derde onderdee van Paus Benedctus zijn post-synodale apostolische exhortatie Verbum Domini [het Woord van de Heer], verbum Mundo (Werelds Woord), herinnert hij de lezers van "de plicht van Christenen om het Woord van God in de wereld waarin zij leven en werken, aan te kondigen ". Paus Benedictus schrijft over de universele missie van de Kerk om het Woord van God uit te spreiden en van het belang om Gospelse principes in de seculiere wereld te brengen.

Pope Benedict's promulgation of Verbum Domini, the document in which he bestows on the Church the rich fruit of the twelfth Synod of Bishops (2008), which reflected on the Word of God in the life and mission of the Church. > 
 • Verbum Domini

 • > Verbum Domini joins Dei Verbum and three papal encyclicals-- Pope Leo XIII's Providentissimus Deus (1893), Pope Benedict XV's Spiritus Paraclitus (1920), and Venerable Pius XII's Divino Afflante Spiritu (1943)-- as a milestone in the development of Catholic teaching on Sacred Scripture, which is summarized in the Catechism of the Catholic Church (nos. 101-141).

  Source(s): these links will take you to other sites, in a new window.

 • U God houdt de toekomst in handen


  "Ik weet niet wat de toekomst vasthoudt;
  maar ik weet wie de toekomst vasthoudt".
  - Onbekend


  "En alle deze,
  goedkeuring door hun geloof
  gewonnen hebbend,
  hebben niet ontvangen wat werd beloofd,
  omdat God iets beters voor
  ons had verzorgd,
  zodat apart van ons zij
  niet perfect zouden worden gemaakt". Hebreeuwen 11:39-40

  Het lijden van nu heeft niets in vergelijking met
  de heerlijkheid die in ons geopenbaard zal worden.
  Laat mij dit kunnen dragen
  en vol hoop toezien naar de heerlijkheid
  die werkelijkheid zal worden voor eeuwig,
  Uw Koninkrijk.

  Engelse versie / English version: You God hold the future

  +++

  2016 link update