Sunday, 7 March 2021

Een boekrol van leven en dood

 De Bijbel is zelf een samengesteld boek van meerdere boekrollen. Doorheen de eeuwen zijn regelmatig van die rollen gevonden, in grotten, urnen en graven. Maar in dat Boek der boeken staat er ook geschreven dat God een apart geplaatst (of heilig) Boekrol heeft waarin al de namen staan van de wezens die geboren zullen worden doorheen al de eeuwen die God voorziet dat de mens kan uitbreiden.

Niets is verborgen voor God. Hij weet alles. Door Hem is alles ontstaan en Hij is het die ook laat bestaan. Door Hem is het zijn en het wezen. Hij Die is, had vanaf het begin een Plan en liet Zijn Plan in wording komen. Maar het Plan is nog niet af. Zo kunnen wij er op aan dat het Plan van God nog verder zal afgewerkt worden. God heeft altijd op de wereld toegekeken en heeft het verleden in de hand gehouden zoals Hij ook de toekomst in de hand houdt.

Bij het ontstaan van de wereld plaatste Hij ook de mens op de aarde en tekende Hij alle namen van de nog te komen mensen in Zijn Grote Boek, dat in de Bijbel beschreven staat als Het Boek der levenden, maar ook kan aanschouwd worden als de verzekering dat zij niet zijn opgetekend in het Boek der doden.

In dat Boek der levenden staan u met vele andere hun namen genoteerd als zij goedgekeurd zullen worden op het einde der tijden. Vast en zeker staan Mozes, Jozua, Samuel, Gad, Nahum, Jeremia, Ezra, Nehemia, Mordechai, David, Salomo, Jesaja, Jeremia, Daniël Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zefanja, Zacharia, Maleachi, Jezus, Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes er in opgetekend. Ja hun namen stonden daar al in voordat Abraham geboren werd. Zo kan men dan in de Hebreeuwse denkwijze ook stellen dat zij al vóór Abraham waren. Maar dat betekent niet dat zij allen vóór Abraham bestonden. Velen die in dat boek staan genoteerd moesten in de tijd van Abraham nog geboren worden. Ook Jezus en zijn discipelen waren voor Abraham er nog nooit geweest. Jezus zou zelfs vele eeuwen later pas tot ontstaan komen. Jezus is namelijk later uit het zaad of geslacht van David ontstaan.


++

Vindt ook te lezen

 1. De boekrol
 2. Kijk op het Boek der boeken en het Schrift
 3. Plan van de Goddelijke Maker 
 4. Plan van God
 5. Plan van Genade
 6. Gekoesterde plannen volgens God plan uitgeoerd
 7. Plan van God en wereldvrede
 8. Is er meer in het leven dan dit 
 9. Kijk naar verleden, heden en toekomst en zin van het leven
 10. U God houdt de toekomst in handen
 11. God Kijkt toe
 12. Een man die de geschiedenis van het mensdom veranderde
 13. Wereld waarheen? #3 De Wortelscheut van David
 14. De Wederkomst en de Eindtijd #5 De Verlosser uit de hemel

 

 

No comments:

Post a comment