Saturday, 10 October 2020

Een tijd van plicht, verantwoordelijkheid en verantwoording

In deze tijd van het Coronavirus kan men makkelijk zien hoe en welke mensen zich aan regels kunnen houden en verantwoordelijkheid durven nemen tegenover anderen.

In 2018 waarschuwde men al voor een bepaalde epidemie. Die epidemie brak wel door maar een andere kwam nog meer de kop op steken. Maar die onzichtbare vijand die in 2019 de wereld begon te teisteren bracht de epidemie van de onverschilligheid ook naar voor.

De regeringen riepen hun burgers op om zich aan bepaalde maatregelen te houden, welke werkelijk niet echt zo moeilijk hoeven te zijn: afstand houden, regelmatig goed de handen wassen, nabije contacten zo veel mogelijk vermijden en algemeen voldoende afstand houden, alsook wanneer mensen dicht bij elkaar zijn een mondmasker of mondkapje dragen. Zo simpel, maar blijkbaar voor velen toch zo moeilijk of vervelend. Veel mensen zijn niets meer gewoon of willen altijd maar datgene doen wat 'Zij' wensen te doen en hoe zij het willen doen.

De verplichting die vele regeringen aan hun burgers hebben opgelegd worden door meerdere mensen als een beperking van hun vrijheid gezien, terwijl zij niet inzien dat het een beveiligings- maatregel is om de vrijheid en gezondheid van de ander ook te vrijwaren.

Vele mensen vergeten dat zij als ingezetene van een land gehouden zijn tot verbondenheid en verantwoordelijkheid met hun naaste medeburgers. Velen willen wel rechten maar vergeten dat er ook zo iets als plichten bestaan. De plicht of verplichting om zich zodanig te gedragen dat geen schade aan een ander wordt toegebracht. In feite is elke burger in een gemeenschap medeaansprakelijk of toerekeningsvatbaar voor het welzijn van elkeen rondom hem of haar.

Uit plicht of plichtshalve en gewetenshalve zou elke burger in een gemeenschap onder gehoudenheid van erkentelijkheid naar de ander de broederlijke liefde moeten opbrengen om zich in te zetten voor het goed of welzijn van de ander.

De laatste maanden hebben velen echter aangetoond in welke mate zij echter enkel aan zichzelf denken. Het egoïsme heeft op vele plaatsen de overhand genomen. Vooral bij de jongeren ontbreekt het besef van hun betrokkenheid bij het mogelijk in gevaar brengen van een oudere generatie. In Frankrijk kon ik de laatste vier weken getuige zijn hoe de twintigers uit de bol gaan of er niets aan de hand is. Zij vonden het lekker om samen te troepen en om gezellige met velen rond elkaar te pintelieren. Velen hielden zich helemaal niet aan de corona regels. Dat zag men ook op beelden vanuit de kuststreken in Frankrijk, Spanje en België. Daar zag men veel jongeren zich aanstellen (raar, gek, wild, vreemd ...) doen en een handelwijze vertonen welke helemaal niet in deze periode van pandemie thuis horen.

In Frankrijk viel ook wel op dat dertigers en mogelijks veertigers ook geen goed oog hadden op de verzochte maatregelen om verspreiding van de ziekte te voorkomen. Wij zijn op plaatsen gekomen waar mensen van die leeftijd met onze beveiliging (mondmasker) lachten. Geen wonder dus dat wij de laatste weken de besmetting in Frankrijk enorm zagen toe nemen. Met zulk onverantwoord gedrag is er geen houden aan.

Is het nu echt zo moeilijk om afstanden te houden en zich en anderen te beschermen met een neus en mond afscherming?

Op 10 oktober 2020 zien wij hoge cijfers die ons tot denken zouden moeten brengen:


Coronavirus gevallen: 37,248,588

Doden: 1,074,469

Herstelden: 27,967,284

In dit nieuwe academiejaar komt het er nu op aan dat er voor gezorgd kan worden dat de scholen open kunnen blijven en dat zo veel mogelijk bedrijven aan het werk kunnen blijven zodat niet te veel mensen zonder werk en/of inkomen komen te zitten. Dat kan enkel verzekerd worden als mensen er voor zorgen dat de besmetting niet nog meer blijft oplopen en dat de ziekenhuis bedcapaciteit niet overbezet geraakt.

Een lockdown kan vermeden worden als iedereen de nodige verantwoordelijkheid neemt en de nodige maatregelen treft om niemand te besmetten. Elke burger heeft het zelf in handen hoe deze verschrikkelijke ziekte al of niet meer mensen zal treffen en het gehele normale leven verder zal kunnen ondermijnen.

+

Vindt ook verder te lezen:

 1. Het is makkelijk onze verantwoordelijkheden te ontwijken
 2. Christen houding tegenover het milieu
 3. Wij zijn zelf verantwoordelijk
 4. Corona en carnaval makkelijk gebakken broodjes voor verhogend racisme
 5. Meer dan 4 miljoen coronabesmettingen wereldwijd
 6. Sterker uit de coronacrisis komen
 7. China staat open voor internationaal onderzoek naar oorsprong coronavirus
 8. België staat voor een nieuwe epidemie
 9. Atheïsten VS brengen eigen variant van de Tien Geboden uit
 10. Zij die de coronamaatregelen van de overheid een inbreuk op hun persoonlijke vrijheden vinden
 11. Nederlandse kerken willen te veel risico nemen
 12. Kaap van 800 000 besmettingen in België overschreden
 13. Zij die de coronamaatregelen van de overheid een inbreuk op hun persoonlijke vrijheden vinden
 14. Corona - steden - groen & omgang met onszelf en de natuur
 15. Zijn we door een rottig virus onverhoeds in het paradijs beland?
 16. 2019-2020-2021 Twee seizoenen vol veranderingen #4 Medewerking

No comments:

Post a comment